1/2018. Elnökségi megbeszélés határozatai

Készült a Komáromi Úszóklub SE Elnökségi 1./2018. megbeszélésén 2018. május 3-án 20:00-21:00 között a Hordó Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.).

Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozatképes.

Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Jordán a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 

Napirendi pontok:

 1. Határozatképesség megállapítása
  2. A 2017. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre
  3. A 2018. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre
  4. A 2018. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása
  5. Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése
  6. Alapszabályzat módosítás előkészítése

 

A 2017. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre

Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2017. év gazdálkodási eredményeiről:

 • Összes árbevétel: 13.971 EFt
 • Gazdálkodási, közhasznú tevékenység árbevétele és egyéb bevételek: 13.945 EFt
 • Támogatások, adományok és szponzorációk bevétele: 6.122 Eft (ebből Komárom Városi Önkormányzat: 1.800 EFt, MÚSZ támogatás: 3.627 EFt)
 • Összes ráfordítás: 13.905 EFt
  • Személyi jellegű ráfordítások: 1.416 EFt
  • Anyagjellegű és egyéb ráfordítások: 11.839 EFt
  • Selejtezések, készletvesztés: 6 EFt. A selejtezés egyrészt olyan kisértékű sporteszközöket érint, amik rendeltetésszerű használat során mentek tönkre vagy eltűntek az uszodatérből: 2 db lábbója, 1 db labdazsák, 1 db stopperóra, 1 db uszony. Ezek beszerzéskor költségként könyvelésre kerültek, így a leltárt követően költség nem került könyvelésre, csak a nyilvántartásból kerültek ezek az eszközök kivezetésre. Másrészt készlethiány keletkezett összesen 6.000 Ft értékben 3 db egyesületi logóval ellátott pólóra vonatkozólag. A leltár során az Ellenőrző Bizottságból Zseni Balázs ellenőrizte le az érintett eszközöket és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy selejtezni, illetve kivezetni kell őket.
 • Eredmény: 66 EFt
 • Tartozások: 733 EFt, nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségek, a mérlegben szereplő tartozások a 2017-os teljesítésű, 2018-es fizetési határidejű számlákból vagy járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 2018. január hónapban pénzügyi teljesítésük megtörtént.
 • Követelések: 1.148 Eft
 • Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2017. éve szakmai eredményeiről
  • Az úszó csapat létszáma 80 gyermek körül állandósult a 2017. év utolsó hónapjaiban.
  • Hét csoportban 3 edző és 1 oktató irányításával zajlottak a foglalkozások. Szakál Bence kizárólag úszóedzői munkákban vesz részt vállalkozói szerződéssel különböző Komáromi úszóprojektekben, így stabil munkaerőt jelent az úszócsapat számára.
  • Összesen 499 db érmet nyertek úszóink, az Aranyjelvényes programban 15 sportolónk szerzett 82 db minősítést, a Jövő Bajnokai programban Gálik Krisztián. A Komárom-Esztergom Megyei Úszóbajnokság versenysorozatban megőriztük a csapat második helyünket. Két edző részt vett a Magyar Úszó Szövetség által szervezett éves edzői konferencián.
 • Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2017-s beszámoló tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.
 • /1./2018 (2018.05.03.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2016-s pénzügyi és szakmai beszámolót az 1.1-s pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

A 2018. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre

Az elnök ismertette a 2018. év költségvetési tervének főbb számait

Tervezett gazdálkodási bevétel: 12,6 millió Ft

Eddig megítélt támogatások 4,2 millió Ft Komárom Város Önkormányzatától és a Magyar Úszó Szövetségtől (ezektől a támogatóktól tavaly 5.427 Eft volt a nyújtott összeg)

Komárom Város Önkormányzata 2,5 millió Ft, státusz: szerződéskötés aláírva

Magyar Úszó Szövetség: a Jövő Bajnokai, Műhelytámogatási és az Aranyjelvényes Programban összesen 1,7 millió Ft. Státusz: MÚSZ elnökségi határozatban rögzítve, musz.hu-n közzétéve, szerződéskötés aláírva.

Tervezett költségek összesen: 12,3 millió Ft

A költségek elosztásánál az alábbi célkitűzéseket javasolja az elnök

 • Az edzésekhez és oktatásokhoz szükséges humánerőforrás stabil biztosítása
 • A támogatásokat olyan módon javasolt felhasználni, hogy a csapat különböző szegmensei egyaránt részesüljenek belőle:
  • Az korcsoport (11+), akinek a legtöbb edzésre és versenyzésre van szüksége, kapjon segítséget versenyruházat és edzőtábor finanszírozásában
  • Minden versenyző korcsoport kapjon csapatruházatot, legyenek a versenyek nevezési díjai ingyenesek, a nyári napközis tábor legyen kedvezményes az általános iskoláskorú versenyzőknek
  • Minden versenyző korcsoport és az úszóiskolások kapjanak segítséget az uszodabérlet finanszírozásában
 • Költségek, ráfordítások részletezése:
  • Személyi jellegű ráfordítások: Szakál Bence, Szeidl Balázs, Nagy Miklós, Kontra Martina, illetve az őket helyettesítő és alkalmi projekt segítők (úszásoktatás, nyári táborok), valamint Tóth Andrea adminisztrációs díja: 5,2 millió Ft
  • Anyag jellegű ráfordítások:
   • Uszodabérlet vásárlás: 3,1 millió Ft a Komthermál Kft. a havi uszodabérletet 4.000 forintra (testvérek esetén 3.000 Ft-ra) emelte 2017-ben, a bérletek ára nem változott 2018-ban. 2017-ben a bérletár növekedés nem lett a szülőkre kiterhelve, támogatási összegből sikerült fedezni, 2018-ban viszont kisebb támogatási összeggel kell kalkulálni.
   • Felszerelés vásárlás: 270 Eft; úszólapok, bóják, gumikötelek, uszonyok, pipák, polifoam szőnyegek pótlása
   • Sportruházat vásárlás: 370 EFt Ft, (5db felnőtt rövidnadrág, versenyruházat a ranglista első 20 helyezettjének)
   • Versenyek nevezési díjai: 1.090 EFt
   • Fitnesz konténer értékcsökkenése: 228 EFt
   • Edzőtábor a 10 évesnél idősebbek részére: 300 EFt
   • Komáromi úszóverseny költsége: 170 EFt
   • Egyéb költségek (könyvelés, informatika, bank, irodaszer, tagsági díj, képzés, fitnesz konténer helybérlet és áramdíj, selejtezés, behajthatatlan kintlévőség): 1,6 millió Ft
  • A pénzügyi tervhez kapcsolódóan az Elnök javaslatot tesz arra, ha egy vevői kintlévőség Forint összegben kerül rendezésre és nagyobb összegben, mint a követelés összege és a vevő 1 hónapon belül nem kér korrekciót, a különbözet támogatásra kerüljön könyvelésre. Amennyiben EUR összegben történik a kiegyenlítés a vevő részéről, úgy a pozitív különbözet árfolyamkülönbségre könyvelődik.

 

 • Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2018-s pénzügyi tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.
 • /1./2018 (2018.05.03.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2018-s pénzügyi terv elfogadását az 2.1-s pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

A 2018. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása

 • Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 2018. év rendes Közgyűlésének megtartásához szükséges feltételek kedvezően alakultak, hiszen egyrészt a 2017. év könyvelése lezárult, az 1./1/2018 (2018.05.03.) számú Elnökségi határozat alapján, a közhasznúsági beszámoló elkészíthető 2 héten belül, másrészt 2018-ra vonatkozólag a két legjelentősebb támogatási forrás (Komáromi Önkormányzat, MÚSZ) meghatározásra került. A Felügyelő Bizottság megtartotta megbeszélését, átvilágította és jóváhagyta az egyesület gazdálkodását, könyvelését és jogi megfelelősségét.
 • Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2018. rendes közgyűlési időpont és helyszín tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.
 • /1./2018 (2018.05.03.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2018. rendes Közgyűlés időpontjának 2018.05.25 péntek 16:00-17:30-t. Ha a Közgyűlés ebben az időpontban nem határozatképes, akkor az új időpont 2018.05.31 csütörtök 16:00-07:30. Helyszín mind a két időpontban 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme. Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

 

 

Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése

 • Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy nem kapott senkitől tagfelvételi és tagsági viszony megszüntetési kérelmet, így nincsen miről határozatot hozni.

Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

 

Komárom, 2018.05.03.

This entry was posted in Elnökségi határozatok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.