A sport személyiség fejlesztési előnyei

A sport az erkölcsi meggyőződés kialakításának eszköze. A sporttevékenység a teljesítményre összpontosít, ezért koncentráltan rendezett magatartást igényel. A sport mindig társas környezetben történik, közvetlenül vagy közvetetten befolyásolja a közösség életét és a legkisebb részteljesítmény is azonnali visszajelzést ad a magatartás eredményéről vagy eredményességéről. A sportolás során a sportoló megtanulja az erkölcsi normákat és tevékenysége közben át is éli őket. Mivel sportolás során sokszor heves érzelmek is kialakulnak, a sporttevékenység során egységes folyamatban alakul ki az erkölcsi tudat, meggyőződés, érzelem és a magatartás.

 

A sport nagyon fontos társadalmi feladata a fizikai képességek fejlesztése, a munkabírás fokozása. A sporttevékenység hozzájárul olyan tulajdonságok kialakításához is, amelyek járulékosan szintén a munkavégzés eredményességét fokozzák. Magas szintű sporteredményt csak nagyon jól szervezett, rendszeresen végzett, fegyelmezett, közösségi szemléletű, lelkiismeretes és felelősségteljes tevékenységgel lehet elérni. A sport ezért alkalmas a munkaerkölcsi tulajdonságok kialakítására és fejlesztésére.

 

A sport az egyén személyes teljesítményén és viselkedésén kívül az egyén közösségi kapcsolatainak fejlesztésére is alkalmas, ez a szerep is kiemelkedő az egyén szocializációs fejlődésében, azaz a sport segíti az egyént abban, hogy a társadalomban élésre alkalmassá váljon. Sportolás során az egyénnek el kell fogadnia a közös célkitűzéseket (közös edzésprogram, közös versenynaptár, csapatcélok). A gyakorlás során együtt kell működni egymással, figyelni és vigyázni kell egymásra. Meg kell tanulni elfogadni a közösségen belül az egyének eredményeit, sajátunkra büszkének kell lennünk, ugyanakkor másokét is tisztelni kell, és a kiváló teljesítmény a közösségen belül egy bizonyos rangot és tekintélyt eredményez (akár egy munkahelyen). A sportban rengeteg a szabály, ezeket be kell tartani minden körülmény között, annak ellenére, hogy a kötöttségek befolyásolják a teljesítményt, és néha lenne könnyebb út, de a szabály az szabály. Az előírások követése nagyon fontos a közösségben és a tágabb társadalomban való együttélésre való felkészítésben. Persze a szabályokról lehet tanulni is, viszont a sportban az a speciális, hogy a szabályok megszegésének azonnali következménye van: kizárás, büntető pont stb., amik a csapat vagy az egyén eredményét rontják. A sport közösséggel kapcsolatos edzésen és versenyeken kívüli élmények például közös kirándulás, vagy egyesületi rendezvény formálják az egyén közösségi értékrendjét. A sportnak szerepe van a hagyományok kialakításában és ápolásában, amik összetartják a közösséget.

 

A sportnak hatása van az esztétikai fejlődés területén is. A test arányainak érvényesülése, a sportos testalkat az esztétikus megjelenés alapja. A célszerű és harmonikus mozgás, az erőfeszítés szépsége, az összjáték látványa, az adott sportág formai elemeinek kifejezésre juttatása, a sportolók becsületes viselkedése (fair play) az esztétikai érzékelés fejlesztésének fontos eszközei.

Forrás: Bíróné Dr. Nagy Edit: Sportpedagógia

Comments are closed.