1./2017. Elnökségi megbeszélés határozatai

A Komáromi Úszóklub SE. 2017.03.23-n 19:30-20:30 között tartotta az 1./2017. Elnökségi megbeszélését a Hordó Panzió Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.). A megbeszélés határozatai a részletekben olvashatóak.

Jegyzőkönyv

Készült a Komáromi Úszóklub SE Elnökségi 1./2017.. megbeszélésén 2017. március 23-án 19:30-20:30 között a Hordó Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.).

A megbeszélésen jelen voltak: Both András és Jordán Antal alelnökök és Szeidl Balázs elnök. Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozatképes. Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Jordán a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség megállapítása
2. A 2016. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre
3. A 2017. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre
4. A 2017. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása
5. Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése
6. A 2017. év rendes Közgyűléséig tervezett költségek meghatározása
7. Alapszabályzat módosítás előkészítése

1.      A 2016. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre

1.1.   Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2016. év gazdálkodási eredményeiről:

1.1.1.  Összes árbevétel: 14.099 EFt

1.1.2.  Gazdálkodási, közhasznú tevékenység árbevétele és egyéb bevételek: 8.054 EFt

1.1.3.      Támogatások, adományok és szponzorációk bevétele: 6.045 EFt

1.1.4.  Összes ráfordítás: 13.275 EFt

1.1.4.1.           Személyi jellegű ráfordítások: 4.963 EFt

1.1.4.2.             Anyagjellegű és egyéb ráfordítások: 8.312 EFt

1.1.4.3.             Selejtezések, készletvesztés: 0 Ft. A selejtezés, készlethiány olyan kisértékű sporteszközöket érint, amik rendeltetésszerű használat során mentek tönkre pl. polifoam szőnyeg, uszony, gumiszalag vagy eltűntek az uszodatérből. Beszerzéskor költségként könyvelésre kerültek, így a leltárt követően költség nem került könyvelésre, csak a nyilvántartásból kerültek ezek az eszközök kivezetésre. A leltár során az Ellenőrző Bizottságból Zseni Balázs ellenőrizte le az érintett eszközöket és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy selejtezni, illetve kivezetni kell őket.

1.1.5.      Eredmény: 824 EFt

1.1.6.  Tartozások: 426 EFt, nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségek, a mérlegben szereplő tartozások a 2016-os teljesítésű, 2017-es fizetési határidejű számlákból vagy járulékfizetési kötelezettségekből állnak.

1.1.7.      Követelések:

1.1.8.      Behajthatatlan követelések (az úszó tanfolyamot abbahagyta a tanítvány, a szülők nem rendezték a tartozásaikat): 37 EFt, az Elnök javasolja, hogy ezt könyveljék le behajthatatlan kintlévőségként.

1.1.9.      Behajtható követelések: 953 EFt

1.2.   Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2016. éve szakmai eredményeiről

1.2.1.      Az úszó csapat létszáma 80-90 gyermek között állandósult a 2016. év utolsó hónapjaiban.

1.2.2.      Hét csoportban 3 edző irányításával zajlottak a foglalkozások. Sikerült megoldani, hogy Szakál Bence kizárólag úszóedzői munkákban vesz részt vállalkozói szerződéssel különböző Komáromi úszóprojektekben, így stabil munkaerőt jelent az úszócsapat számára.

1.2.3.      Összesen 499 db érmet nyertek úszóink, az Aranyjelvényes programban 15 sportolónk szerzett 82 db minősítést, a Jövő Bajnokai programban Gálik Krisztián, Máté Eszter és Takács Fábió szerepeltek. A Komárom-Esztergom Megyei Úszóbajnokság versenysorozatban megőriztük a csapat második helyünket. Nagy előrelépés az edzés infrastruktúra fejlesztésben, hogy beüzemeltük októberben a fitnesz konténert minden olyan eszközzel, ami az úszók gimnasztika edzéséhez szükséges. Sikerült a csapat versenyzőit felöltöztetni egy új Adidas melegítő ruházatba. Mind a három edző részt vett a Magyar Úszó Szövetség által szervezett éves edzői konferencián, így 2019-ig mindenki rendelkezik edzői licensszel.

1.3.   Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2016-s beszámoló tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.

1.4.   1./1./2017 (2017.03.23.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2016-s pénzügyi és szakmai beszámolót az 1.1-s pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

 2.      A 2017. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre

2.1.   Az elnök ismertette a 2017. év költségvetési tervének főbb számait

2.1.1. Tervezett gazdálkodási bevétel: 8 millió Ft

2.1.2.      Eddig megítélt támogatások 4.4 millió Ft

2.1.2.1.           Komárom Város Önkormányzata 1.8 millió Ft, státusz: Képviselő Testület határozatban rögzítve, szerződéskötés folyamatban

2.1.2.2.             Magyar Úszó Szövetség: a Jövő Bajnokai Programban és az Aranyjelvényes Programban összesen 2.6 millió Ft. Státusz: MÚSZ elnökségi határozatban rögzítve, www.musz.hu-n közzétéve, szerződéskötés folyamatban.

2.1.3.     Tervezett költségek

2.1.3.1.           A költségek elosztásánál az alábbi célkitűzéseket javasolja az elnök

2.1.3.1.1.                Az edzésekhez és oktatásokhoz szükséges humánerőforrás stabil biztosítása

2.1.3.1.2.                A támogatásokat olyan módon javasolt felhasználni, hogy a csapat különböző szegmensei egyaránt részesüljenek belőle:

2.1.3.1.2.1.                      Az korcsoport (11+), akinek a legtöbb edzésre és versenyzésre van szüksége, kapjon segítséget versenyruházat és edzőtábor részfinanszírozásában

2.1.3.1.2.2.                      Minden versenyző korcsoport kapjon csapatruházatot, legyenek a versenyek nevezési díjai ingyenesek, a nyári napközis tábor legyen támogatott és olcsó az általános iskoláskorú versenyzőknek

2.1.3.1.2.3.                      Minden versenyző korcsoport és az úszóiskolások kapjanak segítséget az uszodabérlet finanszírozásában

2.1.3.2.             Költségek, ráfordítások részletezése:

2.1.3.2.1.                   Személyi jellegű ráfordítások: Szakál Bence, Nagy Miklós, Kontra Martina, illetve az őket helyettesítő és alkalmi projekt segítők (úszásoktatás, nyári táborok), valamint Tóth Andrea adminisztrációs díja: 5.000.000 Ft

2.1.3.2.2.                Anyag jellegű ráfordítások:

2.1.3.2.2.1. Uszodabérlet vásárlás: a Komthermál Kft. a havi uszodabérletet 4.000 forintra (testvérek esetén 3.500 Ft-ra) emelte. Az elnök javasolja, hogy a bérletár növekedést ne terhelje ki a klub a szülőkre, hanem a támogatásokból fizesse ki, ami fedezi a költségnövekedést (~500 Eft), összesen: 3.700.000 Ft

2.1.3.2.2.2. Felszerelés vásárlás: 300.000 Ft úszólapok, bóják, gumikötelek, uszonyok, pipák, polifoam szőnyegek pótlása

2.1.3.2.2.3.                      Sportruházat vásárlás: 800.000 Ft

2.1.3.2.2.4.                      Versenyek nevezési díjai: 1.100.000 Ft

2.1.3.2.2.5. Fitnesz konténer értékcsökkenése: 288.050 Ft

2.1.3.2.2.6. Nyári úszótáborokhoz hozzájárulás: 150.000 Ft

2.1.3.2.2.7. Edzőtábor a 10 évesnél idősebbek részére: 150.000 Ft

2.1.3.2.2.8.                      Komáromi úszóverseny költsége: 200.000 Ft

2.1.3.2.2.9. Egyéb költségek (könyvelés, informatika, bank, irodaszer, tagsági díj, képzés, fitnesz konténer helybérlet és áramdíj, selejtezés, behajthatatlan kintlévőség): 700.000 Ft

2.2.   Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2017-s pénzügyi tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.

2.3.   2./1./2017 (2017.03.23.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2017-s pénzügyi terv elfogadását az 2.1-s pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

 3.      A 2017. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása

3.1.   Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 2017. év rendes Közgyűlésének megtartásához szükséges feltételek kedvezően alakulnak, hiszen a 2016. év könyvelése lezárul a selejtezések és kintlévőségek lekönyvelésével az 1./1/2017 (2017.03.23.) számú Elnökségi határozat alapján, a közhasznúsági beszámoló elkészíthető 2 héten belül, a két legjelentősebb támogatási forrás (Komáromi Önkormányzat, MÚSZ) is meghatározásra került. A Felügyelő Bizottság 2017.04.10-n tartja megbeszélését és átvilágítja az egyesület gazdálkodását, könyvelését és jogi megfelelősségét, így április 10-e után lehet Közgyűlést tartani. Javasolt időpont: 2017.04.18 kedd 18:00-20:00, helyszín 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme. Az időpont azért is lenne szerencsés, mert a Húsvét hétvégével egybekötött rövid pihenőt kapnának a 10 évesnél idősebb úszók, így az edzés időponttal nem ütközik a Közgyűlés időpontja. Amennyiben az eredeti időpontban a Közgyűlés nem határozatképes, az új időpont 2017.04.28. 18.00-20.00, helyszíne 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. Komthermál Kft. tanácsterme. Ebben az időpontban a jelenlévők létszámától a a Közgyűlés határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség megállapítása
2. A 2016. év pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása
3. A 2017. év költségvetési tervének elfogadása
5. Új tagok felvételének
6. Alapszabályzat módosítás

 

Tartalék időpont, ha valami miatt nem sikerül minden dokumentációt előkészíteni: 2017.05.05 18:00-20:00, a helyszín ugyanaz.

3.2.   Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2017. rendes közgyűlési időpont és helyszín tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.

3.3.   3./1./2017 (2017.03.23.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2017. rendes Közgyűlés időpontjának 2017.04.18 kedd 18:00-20:00-t. Ha a Közgyűlés ebben az időpontban nem határozatképes, akkor az új időpont 2017.04.28 péntek 18:00-20:00. Helyszín mind a két időpontban 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme. Tartalék időpont és helyszín 2017.05.05. 18:00-20:00 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme, ha a Közgyűlés ebben az időpontban nem határozatképes, akkor az új időpont 2017.05.12 18:00-20:00, helyszín ugyanaz. Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

 4.      Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése

4.1.   Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy nem kapott senkitől tagfelvételi kérelmet.Tagsági viszonyát megszüntette kilépéssel: Bartalos Áron (945 01 Komárno, Bubnová 4/22), Bielik Dárius (945 01 Komárno, Mesačná 27.), Élő Lázár Dávid (Bábolna, Kinizsi Pál u.22.), Gálik Viktória (Komárom, Pálffy Miklós u. 32.), Nagy Fruzsina (Komarno, Ul.práce 4644/23A), Németh Áron (Almásfüzitő, Ady Endre út 3.).

 5.      A 2017. év rendes Közgyűléséig tervezett költségek meghatározása

5.1.   Az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés időpontja előtt az alábbi időszerű beszerzéseket szavazza meg az Elnökség, mert a Közgyűlés időpontja utáni rendelések esetén a szóban forgó sportruházatok túlkésőn, vagy lényegesen drágábban állnának a sportolók rendelkezésére.

5.1.1.     Az elnök javasolja, hogy a sportolók részére 40 db, az edzők részére 6 db (mindenkinek 2 db 1 edzésre – 1 versenyzésre) Adidas rövidnadrágot vásároljon a klub az új csapat melegítőkkel azonos arculattal. A vásárlási költség keret 500.000 Ft legyen. Mivel a rendelés-gyártás átfutási ideje 2 hónap, az elnök javasolja, hogy Elnökségi határozat alapján, a 2017. év rendes Közgyűlése előtt történjen meg beszerzés, mert így a nyári versenyekre a csapat sportolóinak lesz az évszaknak megfelelő egységes nyári öltözéke.

5.1.2.     Az elnök javasolja, hogy a 11 évesnél idősebb versenyzők és a három edző részére vásároljon a klub 10 db narancsszínű softshell dzsekit szintén Elnökségi határozat alapján, a 2017. év rendes Közgyűlése előtt történjen meg beszerzés, mert most lehet jelentős szezonvégi kedvezményekkel megvásárolni. A javasolt költségkeret 100.000 Ft.

5.1.3.     Versenyruházat vásárlás: az elnök javasolja, hogy az elmúlt években alkalmazott 50%-s versenyúszóruha vásárlási támogatást erősítse meg az Elnökség azoknak a sportolóknak a részére 2017-ben is, akik 2016-ban az országos korcsoportos ranglista első 20 helyezettje között szerepeltek a lezárt ranglistán. Javasolt költségkeret: 200.000 Ft.

5.2.   Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2017. rendes Közgyűlés időpontjáig tervezett beszerzésekben senki nem érintett, így mindenki szavazhat.

5.3.   4./1./2017 (2017.03.23.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2017. rendes Közgyűlés időpontjáig tervezett beszerzések tervének elfogadását az 5.1-s pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

 6.      Alapszabályzat módosítás előkészítése

6.1.   Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy az érvényben lévő Alapszabályzatot dr. Máté Krisztina jogásszal leellenőriztette, hogy összhangban van-e minden utóbbi időszakban bekövetkezett jogszabályi változással (Civil Törvény, Polgári Törvénykönyv). A jogi szakvélemény szerint az Alapszabályzatot jogszabályi kényszer miatt nem kell módosítani, azonban érdemes megfontolni gyakorlati szempontból az alábbi részek módosítását:

6.1.1.      Az elnök javaslata, hogy az Alapszabályzatot módosítsuk úgy, ahogy dr. Máté Krisztina javasolta, a módosító javaslatok az Elnökségi ülésről készített jegyzőkönyve mellékletét képezik.

6.1.2.      Mivel az új Ptk. nem írja elő, hogy a tagdíjak mértékét az Alapszabályzatban kell rögzíteni és a Közgyűlésnek kell megszavazni, az elnök javasolja, hogy ne legyen tagdíj, viszont a tagdíjjal megegyező összeget az egyesület számlázza ki a sportolók részére sportszolgáltatási díjként.

6.1.3.     Az elnök javasolja, hogy a Közgyűlés csak azoknak a tagfelvételi kérelmét fogadja el, akik vagy sportolni szeretnének az egyesületben vagy valamilyen konkrét feladatot akarnak végezni az egyesület érdekében, illetve legalább három egyesületi tag írásban ajánlja.

6.2.   5./1./2017 (2017.03.23.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra, hogy az Elnökség terjessze elő a következő rendes Közgyűlésen a 6.1-s pontban részletezett Alapszabályzat módosításokat: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

 

Komárom, 2017.03.23

 

This entry was posted in Elnökségi határozatok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.