2019/1. Elnökségi megbeszélés jegyzőkönyve

Készült a Komáromi Úszóklub SE Elnökségi 1./2019. megbeszélésén 2019.február 7-én 20:15-21:15 között a Hordó Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.).

Jelen voltak: Szeidl Balázs elnök, Both András és Jordán Antal alelnökök

Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozatképes.

Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Jordán a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség megállapítása
2. A 2018. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre
3. A 2019. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre
4. A 2019. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása
5. Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése
6. Alapszabályzat módosítás előkészítése

 1. A 2018. év pénzügyi és szakmai beszámolójának előkészítése a Közgyűlésre
  1. Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2018. év gazdálkodási eredményeiről:
   1.  Összes árbevétel: 14.228 EFt
   1.  Gazdálkodási, közhasznú tevékenység árbevétele: 7.680 EFt
   1. Támogatások, adományok és szponzorációk bevétele: 6.543 Eft (ebből Komárom Városi Önkormányzat: 2.500 EFt, MÚSZ támogatás: 3.038 EFt)
   1.  Összes ráfordítás: 14.217 EFt
    1. Személyi jellegű ráfordítások: 6.867 EFt
    1. Anyagjellegű és egyéb ráfordítások: 7.349 EFt
    1. Selejtezések, készletvesztés: 0 EFt. A selejtezés olyan kis értékű sporteszközöket érint, amik rendeltetésszerű használat során mentek tönkre vagy eltűntek az uszodatérből: 1 db stopperóra, 3 pár uszony. Ezek beszerzéskor egy összegben kerültek leírásra, így a leltárt követően költség nem került könyvelésre, a nyilvántartásból történt meg ezeknek az eszközöknek a kivezetése. A leltár során az Ellenőrző Bizottságból Zseni Balázs ellenőrizte le az érintett eszközöket és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy selejtezni, illetve kivezetni kell őket.
   1.  Eredmény: 11 EFt
   1.  Tartozások: 1.280 EFt, nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségek, a mérlegben szereplő tartozások a 2018. évi teljesítésű, 2019. évi fizetési határidejű számlákból, megbízási díjakból és járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 2019. január hónapban pénzügyi teljesítésük megtörtént.
   1.  Követelések: 1.751 Eft
 1. Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2018. éve szakmai eredményeiről
  1.  Az úszó csapat létszáma 90 gyermek körül állandósult a 2018. év utolsó hónapjaiban.
  1.  8 csoportban 3 edző és 2 oktató irányításával zajlottak a foglalkozások.
  1.  Összesen 477 db érmet nyertek úszóink, az Aranyjelvényes programban 35 sportolónk szerzett 204 db minősítést, ebből 19 úszónk aranyjelvényes (59 versenyzőből) a Jövő Bajnokai programban Gálik Krisztián, Zseni Dóra és Takács Fábió szerepeltek. A Komárom-Esztergom Megyei Úszóbajnokság versenysorozatban a három fordulóból megnyertük a komáromit és a dorogit, továbbá megnyertük a négyfordulós Veszprém-Vas Megyei Úszósuli Körversenyt.
  1. Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2018-s beszámoló tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.
  1. 1./1./2019 (2019.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2016-s pénzügyi és szakmai beszámolót az 1.1-s pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.
 • A 2019. év költségvetési tervének előkészítése a Közgyűlésre
  • Az elnök ismertette a 2019. év költségvetési tervének főbb számait
   • Tervezett gazdálkodási bevétel: 13,6 millió Ft
Bevétel 2018 Ft 2019 Ft Megjegyzés
Összesen 14 228 281 13 610 000  
Oktatási, edzési szolgáltatás bevétele 6 731 000 6 760 000  
Úszótábor 486 800    
Edzőtábor 207 364    
Uszodabérlet, nevezési díj továbbszámlázás 255 000   éves bérletek, Bartalosék nev. Díj
Árfolyam diff. 4 584    
MÚSZ támogatás 3 037 900 3 000 000  
Önkormányzat támogatás 2 500 000 3 000 000  
Szponzorok 605 000 600 000  
Szülői támogatások 225 000 100 000  
SZJA 1% 175 633 150 000  
 •  Tervezett támogatások 6 millió Ft Komárom Város Önkormányzatától és a Magyar Úszó Szövetségtől (ezektől a támogatóktól tavaly 5.538 Eft volt a nyújtott összeg)
  • A szponzor keresés ösztönzésére az Elnök új szabály bevezetését javasolja: az a szülő, aki szponzort vagy adományozót hoz 2019.01.01-től, a megszerzett támogatás 20%-kát megkapja kedvezményként a gyermekei részére kiállított számlákból. A megszerezhető kedvezmény maximum 100.000 Ft.
  • 13,4 millió Ft
   • A költségek elosztásánál az alábbi célkitűzéseket javasolja az elnök
    • Az edzésekhez és oktatásokhoz szükséges humánerőforrás stabil biztosítása
    • A támogatásokat olyan módon javasolt felhasználni, hogy a csapat különböző szegmensei egyaránt részesüljenek belőle.
     • . A kedvezményes kategóriába nem tartozó versenyzők nevezési díjait az edzők kifizetik az egyesületi pénztárból a verseny rendezőknek számla ellenében, majd az érintett versenyzők szülei a havi vagy negyedéves sportszolgáltatási díjakat és uszodabérleteket is tartalmazó számlán kapják meg az időszak nevezési díjainak továbbhárítását. Ez a szabály legyen hatályos 2019.01.01-től!
     •  A nyári napközis tábor és az edzőtábor csak akkor legyen kedvezményes, ha a tábor előtt kimondottan ezt a projektet szponzorok támogatják (szerződés megkötve, támogatás kifizetve).
     • Minden versenyző korcsoport és az úszóiskolások kapjanak segítséget az uszodabérlet finanszírozásában
   • Költségek, ráfordítások részletezése:
    • Személyi jellegű ráfordítások: Szakál Bence, Szeidl Balázs, Iglódi Attila, Czibor Noémi, Kontra Martina, illetve az őket helyettesítő és alkalmi projekt segítők (úszásoktatás, nyári táborok), valamint Tóth Andrea adminisztrációs díja: összesen 8,3 millió Ft. Az edzők és oktatók közül 2018. decemberben Iglódi Attila, Szakál Bence és Kontra Martina jelezte, hogy 2019.01.01-től kevesebb foglalkozást tudnak vezetni, ezért az új órarend összeállításánál Szeidl Balázs több edzés megtartását vállalta el. Továbbá az új órarend kialakításánál arra is törekedtünk, hogy egy edző vagy oktató egy időpontban kizárólag egy korcsoportnak tartson foglalkozást, ez alól kivétel, ha elfogadható mértékű alkalmi hiányzás esetén az egyik edző helyettesíti a másikat. Ennek az edzői órarendváltozásnak a tervezett egyenlege + 1.5 millió forint költség, melynek felvállalása alapfeltétele a csoportok hatékony vezetésének, e nélkül a klub csak úgy tud működni, ha egy edző egy időpontban egyszerre több korcsoportnak tart edzést, adott esetben egy pályán vagy csoportokat kellene megszüntetni, ez azonban nem csak költség, de árbevétel csökkenést is okoznak. Ezek az alternatívák nem preferáltak a színvonalas folytatás érdekében. A személyi jellegű ráfordítások 2019.01.01-től lennének hatályosak, tehát a Közgyűlési elfogadás esetén visszamenőlegesen is.
    • Anyag jellegű ráfordítások:
     • Uszodabérlet vásárlás: 3,2 millió Ft. A havi uszodabérlet ára 4.000 forint (testvérek esetén 3.000 Ft), ha a bérletek ára nem változik 2019-ben.
     • Felszerelés vásárlás: 200 Eft; úszólapok, bóják, polifoam szőnyegek és egyéb eszközök pótlása
     • Sportruházat vásárlás: nem tervezünk 2019-ben
     • Versenyek nevezési díjai: 300 EFt a 2.1.3.1.2.1 pontban meghatározott versenyzők részére.
     • Fitnesz konténer értékcsökkenése: 230 EFt
 • Komáromi úszóverseny költsége: 120 EFt (kézi időméréssel).
  • Egyéb költségek (könyvelés, informatika, bank, irodaszer, tagsági díj, képzés, fitnesz konténer helybérlet és áramdíj, selejtezés, behajthatatlan kintlévőség): 1,0 millió Ft
Költség 2018 Ft 2019 Ft Megjegyzés
Összesen 14 217 210 13 522 750  
MÚSZ, NEA tagsági díj 52 000 52 000  
Könyvelés 412 750 412 750  
Bank költség 76 233 80 000  
Internet, informatika, számlázó program 163 670 200 000 Tárhely, weboldal működtetés
Jutalmak, 2018 151 000 0  
Edzői megbízási díj és járulék 1 997 351 1 400 000 Kontra Martina, Iglódi Attila, Czibor Noémi
Versenyek napidíja edzőknek 0 0  
Edzői díj, szolgáltatás 2 960 000 3 000 000 Szakál Bence
Edzői díj, szolgáltatás 950 000 3 000 000 Szeidl Balázs
Ügyviteli megbízási díj 960 000 960 000 Tóth Andrea
Nyomtatvány, irodaszer, posta 18 635 20 000  
Tanfolyam 12 000 18 000 MÚSZ edzői tanfolyam
Sporteszköz vásárlás 420 266 100 000  
Sportruházat vásárlás 7 366 200 000 edzői póló, egyesületi úszósapka
Versenyruházat 133 200 0  
Egyéb anyag ktg, szolg. 107 406 70 000 leigazolások, kártyák díja, terembérlet, Orka …
Nevezési díj 1 166 100 300 000  
Verseny szállás 131 100 0  
Úszótábor 291 200   30 gyerek 1 hét; edzők, oktatók ktg-ét nem tartalmazza (lsd. megbíz. díj)
Edzőtábor 368 945   edző ktg-ét nem tartalmazza  (lsd. megbíz. Díj)
Uszodabérlet vásárlás 3 382 800 3 200 000  
Komáromi verseny szervezés 157 000 120 000 informatika; érem
Áramdíj   100 000  
Értékcsökkenés, konténer 230 188 230 000 konténer: 1.587 Eft
Elengedett követelés 68 000 60 000 Nem fizető szülők
  • A tervezett bevételek és költségek egyenlege: 87.250 Ft.
  • Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2019. évi pénzügyi tervezet elfogadásából Szeidl Balázs érintett, így ő tartózkodik a szavazásnál.
  • 2./1./2019 (2019.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2019. évi pénzügyi terv elfogadását az 2.1-s és a 2.2 pontban részletezettek szerint: Az Elnökség a következőképpen szavazott: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás.
 • A 2019. év rendes Közgyűlésének napirendi pontjainak, helyszínének és időpontjának meghatározása
  • Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 2019. év rendes Közgyűlésének megtartásához szükséges feltételek kedvezően alakultak, hiszen egyrészt a 2018. év könyvelése lezárult, a közhasznúsági beszámoló elkészíthető 2 héten belül. Javasolt időpont: 2019.03.01 péntek 14:30-15:30, helyszín 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme. Határozatképtelenség esetén megismételt időpont 2019.03.08 14:30-15:30, a helyszín ugyanaz.
  • Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2019. rendes közgyűlési időpont és helyszín tervezet elfogadásából senkinek nem származik személyes haszna, így az érintettség nem áll fent.
  • 3./1./2019 (2019.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra a 2019. rendes Közgyűlés időpontjának 2019.03.08 péntek 14:30-15:30-t. Ha a Közgyűlés ebben az időpontban nem határozatképes, akkor az új időpont 2019.03.22 péntek 14:30-15:30. Helyszín mind a két időpontban 2900 Komárom, Táncsics u. 34. a Komthermál Kft. tanácsterme. Az Elnökség a következőképpen szavazott: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.
 • Új tagok felvételének és kilépő tagok tagsági viszony változásának előkészítése
  • Az elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy nem kapott senkitől tagfelvételi és tagsági viszony megszüntetési kérelmet, így nincsen miről határozatot hozni.

Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

Komárom, 2019.02.07.

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.

Comments are closed.