Meghívó a Komáromi Úszóklub SE. 1./2017. rendes Közgyűlésére

A Komáromi Úszóklub SE. 2017.04.18-n, kedden, 18:00-20:00 között a Komthermál Kft. tanácstermében (2900 Komárom, Táncsics u. 34.) tartja az 1./2017. rendes Közgyűlését.

Amennyiben az eredeti időpontban a rendes Közgyűlés nem határozatképes, az új időpont 2017.04.28. 18.00-20.00, helyszíne 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. Komthermál Kft. tanácsterme. Ebben az időpontban a jelenlévők létszámától a a Közgyűlés határozatképes az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban.

Kiskorúak esetében a kiskorú törvényes képviselője vehet rész és szavazhat a Közgyűlésen. Egy képviselő egy tagot képviselhet és szavazhat a nevében. Amennyiben nem a törvényes képviselő (pl. nem a szülő, hanem rokon vagy ismerős) képviseli a kiskorú tagot, meghatalmazással kell rendelkeznie, amely tartalmazza, hogy a kiskorú törvényes képviselője (név, lakcím, személyi igazolvány szám) megbízza a képviselőt (név, lakcím, személyi igazolvány szám), hogy képviselje a kiskorú tagot (név, lakcím, személyi igazolvány szám, ha van). Egy meghatalmazással egy kiskorú tag képviselhető.

Napirendi pontok:

1. Határozatképesség megállapítása
2. A 2016. év pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása
3. A 2017. év költségvetési tervének elfogadása
5. Új tagok felvétele
6. Alapszabályzat módosítás

This entry was posted in Közgyűlési határozatok, Meghívó. Bookmark the permalink.

Comments are closed.