Elnökségi megbeszélés

A Komáromi Úszóklub Sportegyesület 2016.12.02-n 19:00-20:30 között tartja elnökségi megbeszélését a Hordó Panzió Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.). A megbeszélés az egyesületi tagok részére fakultatív, azaz tanácskozási-betekintési joggal, de szavazati jog nélkül részt vehetnek.

Napirendi pontok

 1. 2016.01.01-2016.10.31 közötti időszak gazdálkodási eredményeinek megbeszélése, szükség esetén határozat hozatal árbevétel növelésre, költség megtakarításra vagy a Közgyűlés által elfogadott költség terv szerinti beszerzések befejezésére az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.
 2. 2016.01.01-2016.11.30 közötti időszakban pályázati bevételekből megvalósított beszerzések és beruházások ismertetése, határozat hozatal a fel nem használt pályázati forrásokról az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.
 3. Szakmai beszámoló
  1. 2016.01.01-2016.11.30 időszakban megrendezett versenyeken való részvételről és az eredményekről
  2. 2016.10.29-2016.11.04 között rendezett edzőtáborról
 4. A tagság és a közhasznú szolgáltatásban részesülők létszámának áttekintése az Alapszabályzat 9.2.5. k. pontja alapján
 5. A 2016. évről készülő közhasznúsági jelentés elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. b. és n. pontja alapján
 6. A 2017. év költségvetési tervének elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. c. pontja alapján.
 7. Az Elnökség tagjai illetve az egyesületi tagok részéről felmerülő kérdésekre válaszadás illetve betekintési lehetőség biztosítása az egyesület irataiba (szerződések, pályázatok, könyvelési dokumentumok) az Alapszabályzat 9.2.5. m. pontja alapján
This entry was posted in Meghívó. Bookmark the permalink.

Comments are closed.