1/2015. rendes Közgyűlés

A Komáromi Úszóklub SE. 2015.02.27-n pénteken 17:00-19:00 között tartja az 1/2015. évi rendes Közgyűlését Komáromban, a Jedlik Ányos utca 8. szám alatt, a Közösségi Házban. Tagdíj kedvezményből nem részesülhet az az egyesületi tag, aki két egymást követő Közgyűlésen nem vett részt.

A Közgyűlésen a kiskorú tagokat törvényes képviselőik (szülők) képviselik. Egy törvényes képviselő egy gyermeket képviselhet. A törvényes képviselők távolléte esetén van lehetőség a képviselet átruházására írásban kettő tanú aláírásával. Minden szavazatra jogosult jelenlévő egyetlen szavazatra jogosult.

Napirendi pontok

1. A Közgyűlés levezetésében részt vevő tagok megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyv vezető, szavazatszámlálók, jegyzőkönyv hitelesítők

2. A Közgyűlés határozatképességének megállapítása

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2014. év pénzügyi átvilágításáról

4. A 2014. év pénzügyi és szakmai beszámolójának bemutatása és elfogadása

5. A 2015. év pénzügyi és szakmai tervének bemutatása és elfogadása

6. Alapszabályzat módosítása

7. Egyesületi tagok felvétele, egyesületi tagság megszüntetése törléssel

8. A vezető tisztségviselők megválasztásának előkészítése, jelölő bizottság felállítása

This entry was posted in Meghívó. Bookmark the permalink.

Comments are closed.