2016/1. Elnökségi megbeszélés határozatai

A Komáromi Úszóklub SE. 1/2016. Elnökségi megbeszélését 2016.12.03-n 19:00-20:00 között tartotta a Hordó Étteremben (2900 Komárom, Táncsics u. 34.).

 

Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozat képes.

Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Jordán a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Napirendi pontok:

 1. 2016.01.01-2016.10.31 közötti időszak gazdálkodási eredményeinek megbeszélése, szükség esetén határozathozatal árbevétel növelésre, költség megtakarításra vagy a Közgyűlés által elfogadott költség terv szerinti beszerzések befejezésére az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.
 2. 2016.01.01-2016.11.30 közötti időszakban pályázati bevételekből megvalósított beszerzések és beruházások ismertetése, határozathozatal a fel nem használt pályázati forrásokról az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.
 3. Szakmai beszámoló
  1. 2016.01.01-2016.11.30 időszakban megrendezett versenyeken való részvételről és az eredményekről
  2. 2016.10.29-2016.11.04 között rendezett edzőtáborról
 4. A tagság és a közhasznú szolgáltatásban részesülők létszámának áttekintése az Alapszabályzat 9.2.5. k. pontja alapján
 5. A 2016. évről készülő közhasznúsági jelentés elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. b. és n. pontja alapján
 6. A 2017. év költségvetési tervének elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. c. pontja alapján.
 7. Az Elnökség tagjai illetve az egyesületi tagok részéről felmerülő kérdésekre válaszadás illetve betekintési lehetőség biztosítása az egyesület irataiba (szerződések, pályázatok, könyvelési dokumentumok) az Alapszabályzat 9.2.5. m. pontja alapján

 

 1. 2016.01.01-2016.10.31 közötti időszak gazdálkodási eredményeinek megbeszélése, szükség esetén határozathozatal árbevétel növelésre, költség megtakarításra vagy a Közgyűlés által elfogadott költség terv szerinti beszerzések befejezésére az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.

1.1.     Az Elnök ismertette az Elnökség tagjaival a 2016.01.01-2016.10.31 közötti időszak gazdálkodási eredményeit az alábbiak szerint:

KÖLTSÉG
2016 JAN-OKT
Megjegyzés
2016 NOV-DEC
ÖSSZESEN
 Forint
 Forint
 Forint
Összesen
10 378 000
 
2 085 292
12 463 292
MÚSZ tagsági díj
50 000
Pályázati pénzből EPER
 
50 000
Könyvelés
170 000
 
51 000
221 000
Bank
63 000
 
5 000
68 000
Internet, informatika, számlázó program
69 000
Tárhely, weboldal működtetés
69 000
138 000
Jutalmak, 2015
180 000
75 Eft EPER pályázati pénzből
 
180 000
Edzői megbízási díj és járulék
2 447 000
 
170 000
2 617 000
Edzői díj, szolgáltatás
500 000
Szakál Bence
500 000
1 000 000
Ügyviteli megbízási díj
800 000
Tóth Andrea
160 000
960 000
Nyomtatvány, irodaszer, posta
20 000
 
 
20 000
Tanfolyam, szakkönyv
15 000
MÚSZ edzői tanfolyamok, dietetikus
23 000
38 000
Tartós sporteszköz vásárlás
577 000
Pályázati pénzből; 206 Eft okt 31-én még befejezetlen beruházáson
 
577 000
Sporteszköz vásárlás
233 000
Pályázati pénzből
294 000
527 000
Melegítő beszerzés
453 000
Pályázati pénzből
 
453 000
Versenyruházat, póló 3 db
148 000
68 000 támogatásként bev., 4 gyerek
 
148 000
Egyéb anyag ktg, szolg.
176 000
zárcsere, takarító eszk., tömítő gumi, háló, leigazolások, kártyák díja, terembérlet …
15 000
191 000
Uszodabérlet vásárlás
2 659 000
 
520 000
3 179 000
Nevezési díjak
822 000
 
150 000
972 000
Konténer szállítás, szerelés
64 000
 
 
64 000
Komáromi verseny szervezés
180 000
érem, informatika; 60 Eft pályázatból
 
180 000
Verseny, edzőtábor, nyári tábor; szállás, étkezés, orka
701 000
 
 
701 000
Értékcsökkenés, konténer
4 000
Pályázati pénzből konténer: 1.587 Eft
128 292
132 292
ELÁBÉ (egyesületi ruházat)
47 000
 
0
47 000
 
BEVÉTEL
2016
JAN-OKT
Megjegyzés
2016 NOV-DEC
ÖSSZESEN
 Érték/év
 
 
Összesen
12 166 518
 
1 635 203
13 801 721
Tagsági díj
758 000
 
180 000
938 000
Oktatási, edzési szolgáltatás bevétele
5 125 000
 
1 000 000
6 125 000
Úszótábor
320 000
 
110 000
430 000
Nevezési díj, uszodabérlet, kártya továbbszámlázás
302 000
 
 
302 000
Egyesületi ruházat értékesítés
47 000
 
 
47 000
MÚSZ
3 905 518
 
 
3 905 518
Önkormányzat
1 000 000
 
 
1 000 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma
362 000
2016. évi költségek elszámolására
 
362 000
Szponzorok, szülői támogatók
344 000
Kompress 225 EFt, Kecskeméti Tibor 50 Eft, szülői tám. 69 EFt
 
344 000
Kerekítési különbségek
3 000
 
 
3 000
SZJA 1% NAV-tól
 
345 203 Ft, nincs még könyvelve
345 203
345 203

A lekönyvelt költség-árbevétel tételek és a 2016. november-december hónapra várható költség – árbevételek teljes évre számolt várható különbsége 1.388.429 Ft közhasznú eredmény. A kiváló pénzügyi eredmény a következő tényezőknek köszönhető:

 • Az Elnök sem az elnöki, sem az edzői munkájáért nem fogad el megbízási díjat, munkáját 100%-ban karitatív módon végzi, ez az egyesületnek több millió forint megtakarítást jelent. A pontosan mérhető edzői díj megtakarítás éves szinten 2 millió forint bruttó, 1.500 forint/óra nettó megbízási díjjal, heti 17 óra edzésidővel és 45 hét aktív edzéshéttel számolva.
 • A gazdálkodás rendkívül takarékos, semmilyen felesleges dologra nem költöttünk pénzt.

Tekintettel arra, hogy a Komáromi Úszóklub SE. egy nonprofit, közhasznú szervezet, melynek célja Komáromban és vonzáskörzetében az úszósport működtetése, az Elnök véleménye szerint nincs szükség ekkora profit elérésére, elegendő lenne, ha ennek a pénzügyi eredménynek a fele megvalósulna tartalék képzés céljára, ezért a következő évre tervezett alábbi beszerzéseket idén is meg lehetne valósítani, illetve lehetőség van egyszeri kedvezmény nyújtására a sportolók egy bizonyos szegmense részére:

1.1.1.  Egyesületi melegítő ruha és short vásárlása az edzők részére. Mivel a gyerekek részére megvásárolt melegítőnek nincsen felnőtt méret változata, a miAdidas szolgáltatáson keresztül lehet csak nagyon hasonlót rendelni, ahol a minimum rendelhető darabszám öt. A jelenlegi három edzőnek így vásárolni lehetne egyesületi melegítő ruhát és shortot, kettőt pedig tartalékba lehetne rendelni azoknak a versenyzőknek a részére, akik esetleg kinövik a gyerek méretű csapat melegítőt. Az öt melegítő és short tervezet beszerzési értéke 210.000 forint.

1.1.2.  Spiroergometriás terheléses EKG vizsgálat a heti 8-9 edzésre járó sportolók részére, melynek tervezett összes költsége 180.000 Ft

1.1.3.  Minden MÚSZ technikai vizsgával rendelkező versenyzőnknek el lehetne engedni a 2016. december havi sportszolgáltatási díjat és az uszodabérlet továbbhárítást, csak az egyesületi tagdíjat kellene megfizetniük, ennek árbevétel kiesést okozó hatása 307.400 forint.

1.1.4.  Továbbá 96.200 forint behajthatatlan kintlévőséget költségként el kell majd számolni, mert néhány a szolgáltatásaink igénybevétele után fizetés nélkül távoztak: Bondor Olivér (20.600 Ft), Bedecs Lili (20.600 Ft, Vlcek Lara (34.400 Ft), Svoboda Anna (10.300 Ft) és Nagy Gergely (10.300 Ft).

1.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek megszavazásra az 1.1.1. az 1.1.2, 1.1.3 és 1.1.4-es pontokban felsorolt javaslatokat.

1.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy az 1.1.1-s javaslatban az Elnök érintett, így ő nem szavazhat, az 1.1.2 és az 1.1.3-s javaslatokban az Elnökség tagjai nem érintettek.

1.4.     1./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 és 1.1.4-es pontokban megfogalmazott javaslataira az alábbiak szerint szavaz: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Azaz az Elnökség engedélyezi az edzők számára az egyesületi Adidas melegítő ruha és short vásárlását 210.000 forint értékhatárig, a spiroergometriás terheléses EKG vizsgálatok elvégzését a heti 8-9 edzésre járó versenyzőknek 180.000 forint értékhatárig és elengedi a 2016. december havi sportszolgáltatási díjat és az uszodabérlet továbbhárítást a határozat meghozatal időpontjában MÚSZ technikai vizsgával rendelkező sportolói részére. Illetve a behajthatatlan kintlévőségeket költségként kell lekönyvelni a jogszabályokkal összhangban.

 1. 2016.01.01-2016.11.30 közötti időszakban pályázati bevételekből megvalósított beszerzések és beruházások ismertetése, határozathozatal a fel nem használt pályázati forrásokról az Alapszabályzat 9.2.5. d. t. és u. pontja alapján.

2.1.     Az Elnök ismertette az Elnökség tagjaival a 2016.01.01-2016.11.30 közötti időszakban pályázati bevételekből megvalósított beszerzéseket és beruházásokat az alábbiak szerint:

Pályázati felhasználás
Pályázat/Szponzoráció megnevezése
Bekerülési érték
Támogatásból felhasznált
Önerő
 
 
Ft
Ft
Ft
Gumikötél, gumiszalag, 4 db medicinlabda
MÚSZ Aranyjelvényes program
54 190
54 190
0
TRX szalag
MÚSZ Aranyjelvényes program
36 000
13 828
22 172
Konténer vásárlás
MÚSZ Aranyjelvényes program
1 587 500
1 587 500
0
Versenyruházat beszerzés
 MÚSZ Képzési Akadémia program
137090
137090
0
Úszósapka 60 db
 MÚSZ Képzési Akadémia program
95250
82 910
12 340
Nevezési díj
 MÚSZ Képzési Akadémia program
510 000
510 000
0
14 db bordásfal
 MÚSZ Képzési Akadémia program
372 400
372 400
0
6 db húzodzkodó keret
 MÚSZ Képzési Akadémia program
118 800
118 800
0
6 db vízi medicinlabda
 MÚSZ Képzési Akadémia program
65 940
28 800
37 140
Edzői megbízási díj + járulék
MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni
320 000
320 000
0
20 db polifoam
MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni
41 072
41 072
0
Úszósapka 40 db
MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni
63 500
63 500
0
egyéb (beszerzés alatt)
MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni
?
75 428
?
Uszodabérlet
MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni
320 000
320 000
0
Nevezési díj
MÚSZ Minden gyermek tanuljon meg úszni
180 000
180 000
0
Edzői  megbízási díj
Önkormányzati pályázat
800 000
640 000
160 000
Nevezési díj
Önkormányzati pályázat
90 000
72 000
18 000
Egyesületi melegítő
Önkormányzati pályázat
452 706
240 000
212 706
Komáromi verseny érmei
Önkormányzati pályázat
63 000
48 000
15 000
Uszodabérlet
Emberi Erőforrás Minisztériuma
228 500
205 650
22 850
Uszodabérlet
Emberi Erőforrás Minisztériuma
39 450
35 500
3 950
MÚSZ tagdíj
Emberi Erőforrás Minisztériuma
50 000
45 000
5 000
Év végi jutalmak (serlegek)
Emberi Erőforrás Minisztériuma
84 000
75 600
8 400
Edzőtábor, Szlovákia
Kompress szponzoráció
335 466
225 000
0
Szülői költségtérítés
110 466

Az összes pályázatból megszerzett forrás a pályázatok szerint el van költve, kivéve a MÚSZ Minden Gyermek Tanuljon Meg Úszni támogatási program, melyből megmaradt 75.428 forint, amit úszásoktatással kapcsolatos eszközök vásárlására kell elkölteni.

2.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy a pályázati forrásokból el nem költött 75.428 forintból vásároljanak az úszásoktatáshoz szükséges eszközöket pl. úszólap, lábbója, láb gumi, uszony, pipa és tartozéka stb, ahogy az edzők és az oktatók szükségesnek látják.

2.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy az Elnök 2.2-s javaslatában az Elnökség tagjai nem érintettek, így minden elnökségi tag szavazhat.

2.4.     2./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 2.2. pontban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás. Azaz az Elnökség engedélyezi, hogy az egyesület 75.428 forint fel nem használt pályázati forrásból úszásoktatáshoz szükséges eszközöket vásároljon az edzők igényei alapján.

 1. Szakmai beszámoló

3.1.     2016.01.01-2016.11.30 időszakban megrendezett versenyeken való részvételről és az eredményekről

3.1.1.  Január 1-től 31 versenyen vettünk részt, összesen 452 érmet nyertünk, 176 arany, 150 ezüst és 126 bronz, ezekben nincsen benne még a körzeti diákolimpia, mert nincsenek az eredmények feldolgozva. Az átigazolások miatt nyilvánvalóan jelentősen kevesebb lesz az összes érem, mint tavaly. Minden korosztályos országos bajnokságon részt vettünk, ahol volt olyan versenyzőnk, aki a szintidőket teljesíteni tudta, minden versenyre edzők kísérték a gyerekeket, én 5 hosszúpályás és 1 rövidpályás országos bajnokságon vettem részt összesen 21 napot. Jelenleg 89 gyermek látogatja a foglalkozásainkat, 7 csoportban foglalkozunk velük, 58 gyermeknek van versenyengedélye és 31 jár úszásoktatásra, közülük december 12-n fognak többen első MÚSZ technikai vizsgát tenni. A különböző pályázati forrásokból minden olyan edzéseszközt meg tudtunk vásárolni, ami az úszók vízi és szárazföldi felkészítéséhez szükséges, ezek közül ki kell emelni a fitnesz konténert, ami be van rendezve bordásfalakkal, húzódszkodó-tolódszkodó keretekkel, gumikötelekkel, fitballokkal, TRX szalagokkal, medicin labdákkal, a vízi feladatokhoz egyesület által vásárolt uszonyok, pipák, úszólapok, teknőcök és tenyérellenállások állnak rendelkezésre, a szülőknek semmilyen edzéseszközt nem kell megvásárolni. Az év folyamán két alkalommal hívtunk dietetikust, hogy az úszók speciális táplálkozásról tartson előadást, a szülőktől jó visszajelzéseket kaptunk, bár mind a két előadásra kevesen jöttek el. A nyári szünetben napközis úszótábort is tartottunk a gyerekeknek Szakál Bence vezetésével, ami nagyon sikeres volt.

3.1.2.  2016.10.29-2016.11.04 között rendezett edzőtáborról: az öt legeredményesebb és életkorban edzőtáborozásra megérett úszónk részére egy egyhetes edzőtábort szerveztünk Szentivánon, Szlovákiában, résztvevők: Gálik Krisztián, Dikácz Bence, Máté Eszter, Óvári Dániel és Takács Fábió. Összesen 12 kétórás úszóedzést és hat 45 perces gimnasztika edzést tartottunk, az első és az utolsó napon 1-1 úszóedzés volt és 1 gimnasztika, a többi napon reggel és délután kétórás úszóedzés és a délutáni úszás előtt gimnasztika edzés volt. A gyerekek jól bírták, sérülés nem történt, az edzőtábor után két héttel voltunk a BVSC Kupán, ahol sok egyéni csúcs és érem született, illetve Dikácz Bence már volt a Rövidpályás Szlovák Országos Bajnokságon, ahol hét versenyszámból hét érmet nyert, kettő aranyat és öt ezüstöt, mindenben egyéni legjobbat úszott, tehát az edzőtábor jelentősen hozzájárult a fejlődéshez. Az edzőtáborhoz sikerült egy szponzort találni a Kompress Kft. személyében, akinek a tulajdonosa ragaszkodott ahhoz, hogy egy olyan projektünket szeretné támogatni, ahol ő az egyedüli szponzor és ennek megfelelően csak ő jelenik meg velünk a médiában az edzőtáborról készült tudósításban. Mivel ilyen szigorú feltételeket kért a szponzorációért, az edzőtábor egy jó lehetőség volt az együttműködésre, 225.000 forinttal támogatott bennünket illetve átadott részünkre sok egyesületi pólót logózva, amiket ki fogunk osztani a gyerekeknek. Az edzőtábor költségének azt a részét, amit a szponzor nem támogatott, a szülőknek kiszámláztuk sportszolgáltatási díjként 22.093 forint értékben, illetve az edzői szállás és étkezési költséget én fizettem ki.

Előleg átutalással KUKSE bank számláról
                   534   
EUR
Helyszínen fizetett KUKSE bankkártyával
                   559   
EUR
Összesen
                1 093   
EUR
Összesen
           335 466   
HUF
Szponzoráció
–         225 000   
HUF
Szülői hozzájárulás összesen
           110 466   
HUF
Szülői hozzájárulás/gyermek
             22 093   
HUF

A teljes költségből a szállásnál (80 EUR/éjszaka 8 főnek) 3 fő (én+feleségem+lányom) illetve az étkezésnél (2 felnőtt x 20 EUR/nap + 1 Szeidl Orsolya 13 EUR/nap) levonásra került a szülői hozzájárulás kiszámításakor.

3.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy szavazza meg a 3.1.1. és 3.1.2 pontban részletezett szakmai beszámoló elfogadását.

3.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy az Elnök 3.1.1. és 3.1.2-s javaslatában az az Elnök érintett, így ő nem szavazhat a javaslat elfogadásáról, Elnökség többi tagja nem érintett, így ők szavazhatnak.

3.4.     3./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 3.1.1 és 3.1.2. pontokban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 2 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. Azaz az Elnökség elfogadja az Elnök szakmai beszámolóját

 1. A tagság és a közhasznú szolgáltatásban részesülők létszámának áttekintése az Alapszabályzat 9.2.5. k. pontja alapján

4.1.     Az Elnök ismertette, az Elnökséggel, hogy jelenleg 89 gyermek látogatja a foglalkozásokat, közülük 58-nak van MÚSZ technikai vizsgája, azaz ők lehetnek egyesületi tagok az Alapszabályzat alapján. Jelenleg van három jelentkező, aki szeretne egyesületi tag lenni, de még nincsen MÚSZ technikai vizsgájuk, így először azt a vizsgát el kell végezni és a benyújtott tagfelvételi kérelem alapján a soron következő Közgyűlésen lesz szavazásra bocsátva a tagfelvételi kérelmük. Voltak kilépő tagok is az előző Közgyűlés óta, az ő tagsági viszonyukat szintén a következő Közgyűlésen kell megszüntetni törléssel, ők Bartalos Áron, Bielik Dárius és Élő Lázár Dávid. Az ő kilépésükkel 40 tagja marad az egyesületnek, közülük 31 rendes tag.

 1. A 2016. évről készülő közhasznúsági jelentés elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. b. és n. pontja alapján

5.1.     Az Elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a 2016-s év pénzügyi jelentése és közhasznúsági jelentése január végére elkészíthető, a könyvelés 2016. október 31-ig 100%-ban meg van. Február közepére lehet kitűzni a Felügyelő Bizottsági átvizsgálást. Az Elnök javasolja, hogy a 2017. évei rendes Közgyűlést 2017. márciusban vagy áprilisban tartsuk meg, amikorra kiderül, hogy mennyi pályázati pénzre lehet számítani a következő évben, így a 2017-s év pénzügyi tervét (árbevétel – költség) pontos információk alapján lehet a Közgyűlés elé terjeszteni szavazásra és ezzel együtt a Közgyűléssel el lehet fogadtatni a 2016-s év közhasznúsági beszámolóját is.

5.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy fogadja el az 5.1-s javaslatot.

5.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy senki nem érintett az 5.1-s javaslatban, így mindenki szavazhat.

5.4.     4./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 5.1. pontban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 3 igen, 0 nem és  tartózkodás. Azaz az Elnökség elfogadja az Elnök 2016. évről készülő közhasznúsági jelentés elkészítési ügyrendjére vonatkozó javaslatát.

 1. A 2017. év költségvetési tervének elkészítési ügyrendjének meghatározása az Alapszabályzat 9.2.5. c. pontja alapján.

6.1.     Az Elnök javasolja, hogy a 2017. évei rendes Közgyűlést 2017. márciusban vagy áprilisban tartsuk meg, amikorra kiderül, hogy mennyi pályázati pénzre lehet számítani a következő évben, így a 2017-s év pénzügyi tervét (árbevétel – költség) pontos információk alapján lehet a Közgyűlés elé terjeszteni szavazásra.

6.2.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy fogadja el az 6.1-s javaslatot.

6.3.     Érintettség megállapítása: az Elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy senki nem érintett az 6.1-s javaslatban, így mindenki szavazhat.

6.4.     5./1./2016 (2016.12.02.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség az Elnök 6.1. pontban megfogalmazott javaslatára az alábbiak szerint szavaz: 3 igen, 0 nem és tartózkodás. Azaz az Elnökség elfogadja az Elnök 2017. év költségvetési tervének elkészítési ügyrendjére vonatkozó javaslatát.

 

Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

 

Komárom, 2016.12.02

This entry was posted in Elnökségi határozatok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.