2013/3. Elnökségi megbeszélés határozatai

Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozat képes.

Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Szabó Pétert a jegyzőkönyv hitelesítésére.

1. Tagsági viszonyok rendezése

-Új tagok felvételi kérelmének elbírálása

-Tagsági viszonyok módosítása

2. Év záró ünnepség programja és a díjazottak egyeztetése

3. MÚSZ arany jelvényes támogatás felhasználása

4. Edzők év végi jutalmának meghatározása

5. A Fegyelmi Bizottság által kivizsgált ügyekben döntéshozatal

1. Tagsági viszonyok rendezése

1.1.     Új tagok felvétele: az Elnök javasolja, hogy az alábbi jelentkezők tagfelvételi kérelmét fogadja el az Elnökség, mert a jelentkezők teljes mértékben megfeleltek az Alapszabályzat tagfelvételt szabályozó feltételeinek, melyeket a 6.1-6.7 pontok tartalmaznak. Tagfelvételt nyertek: Angyal T. Dániel, Gálik Krisztián, Rózsavölgyi Donát, Budavári Boglárka.

1.2.     1./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 1.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

1.2.1.  Tagsági viszony módosítása: az Elnök javasolja, hogy Lugasi Helgát és Varga Károlyt (mind a ketten 2900 Komárom, Ghyczy utca 11. 3/2. alatti lakosok) az Elnökség minősítse tiszteletbeli tagnak. Indoklás: Varga Károly évekig volt az Elnökség tagja és nagy szerepe volt az egyesület 2010. utáni fejlesztése során a toborzásban. Lugasi Helga 2011.05.31-től 2013.03.19-ig volt az Elnökség tagja, nagy szerepe volt az egyesületi motivációs programokban, ő készítetette elő a Bajnok Kártya program szövegét és alelnöki szerepben pénzügyi asszisztensi munkát végzett önkéntesként.

1.2.2.  2./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 1.2.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

1.3.     Tagsági viszony törlése: az Elnök javasolja, hogy az alábbi tagok tagsági viszonyát törölje az Elnökség:
Rendes tagok: Bertalanits Enikő, Kecskeméti Dávid és Szabó Tamara. Indoklás: a fenti gyerekek 4 hónapja nem járnak edzésre, a szülők szóban tájékoztatták az edzőket, hogy befejezik az edzés látogatást.
Támogató tagok: Bottlik Csaba, Tar Lajos, Tibold Anett, Tóth Boldizsár és Vajda Bence.
Indoklás: a fenti támogató tagok 6 hónapja semmilyen támogatást és támogató tevékenységet nem nyújtottak.

1.3.1.  3./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 1.3. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

 

2. Év záró ünnepség programja és a díjazottak egyeztetése

2.1.     Az Elnök javasolja, hogy az évzáró ünnepség programja az alábbi legyen:

17:00-17:30 Érkezés, regisztráció

17:30-17:50 Megnyitó, a 2013. év általános értékelése – Szeidl Balázs elnök

17:50-18:00 A Both András Úszóiskola és a Komáromi Úszóklub SE. együttműködésének értékelése – Both András alelnök

18:00-18:30 Az egyesületben működő úszócsoportok munkájának értékelése – Weiszengruber Anikó, Szabó Péter és Szeidl Balázs edzők

18:30-19:00 Jutalmak átadása

19:00-19:30 Csapat fotó készítése, büfé, az elmúlt évben készült fotók levetítése, beszélgetés

2.2.     4./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 2.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

 

2.3.     Az Elnök javasolja, hogy az évzáró ünnepség programja az alábbi legyen:

2.3.1.  Oklevél jó magatartásért 2003-ban és késöbb születetteknek.
2.3.2.  Oklevél szép úszásért 2003-ban és később születetteknek
2.3.3.  Klub Hőse: minden korosztálynak
2.3.4.  Szorgalom Kupa: edzés csoportonként
2.3.5.  Jó tanuló – Jó sportoló: 4.50 tanulmányi átlag a 2012/2013-as tanév végén és megyei versenyen dobogós helyezés (megyei Diákolimpia, Komárom-Esztergom megyei körversenyek).
2.3.6.  Serleg az éremtáblázatért: korcsoportonként az első 3 helyezett lesz díjazva: 2002 és korábban születettek, 2003-2004-ben születettek és 2005-ben és később születettek
2.3.7.  MÚSZ ranglista helyezés 1-10-ig, 11-20-ig és 21-30-ig helyezést elérők lesznek díjazva.
2.3.8.  MÚSZ aranyjelvényes minősítés: arany jelvény, ezüstjelvény és bronzjelvény szintjét teljesítők lesznek díjazva.
2.3.9.  Mindenáron nem díjazunk mindenkit, mert az egyesület elsődleges célja a versenyző nevelés, így azokat díjazzuk, akik versenyzőként jó eredményeket értek el vagy tanulóként törekednek arra, hogy minél előbb versenyzőkké váljanak.
2.4.     5./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 2.3. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

 

3. MÚSZ arany jelvényes támogatás felhasználása

3.1.     Elnök javasolja, hogy a Magyar Úszó Szövetségtől kapott 1.275.000 forint támogatást a versenyzők segítésére használjuk fel, azaz:

3.1.1.  Nevezési díjak kifizetése

3.1.2.  Edzőtáborban azoknak a  gyerekeknek a költésgeinek finanszírozása (uszodabérlet, pályabérlet, szállás, étkezés), akik a 2013-as évben MÚSZ arany-, ezüst vagy bronzjelvényes minősítést szereztek: Dancs Tamás, Fábián Szilvia, Fábián Viktória, Fenyvesi Botond, Gálik Krisztián, Hidvégi Péter, Hollósi Szonja, Máté Eszter, Nagy Csongor, Nagy Nikoletta, Németh Áron, Orbán Gréta, Óvári Balázs, Óvári Dániel, Szabó Dávid, Takács Fábió, Völgyi Péter

3.1.3.  Úszódressz és úszónadrág költségének 50%-os részfinanszírozása azoknál a gyerekeknél, akik a MÚSZ ranglista első húsz helyezettje között szerepelnek folyó év június 1- december 31. között: Nagy Nikoletta, Máté Eszter, Orbán Gréta, Fábián Viktória, Fábián Szilvia, Szabó Dávid és Óvári Dániel.

3.1.4.  Csapat edzőfelszerlés vásárlás pl. úszólapok, bóják, teknőc, bordásfal, medicin labda, gumikötél. Ebbe a kategóriába nem tartozik bele a csapatruházat.

3.1.5.  Indoklás: azért a versenyzők támogatására akarjuk fordítani a pénzt, mert a MÚSZ minősítéssel rendelkező gyerekek után kapta az egyesület a támogatás.

3.2.     6./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 3.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

 

4. Edzők év végi jutalmának meghatározása

4.1.     Szabó Péter és Weiszengruber Anikó a hétvégi versenyeken való részvételért nem kap szerződés szerinti megbízási díjat, ezért az elnök javasolja, hogy a 2013-ik évre mind a két edző kapjon 18.000 forint nettó jutalmat, mivel sokat dolgoztak a versenyeken.

4.2.     7./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 4.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 2 igen,  0 nem és  1 tartózkodás.

5. A Fegyelmi Bizottság által kivizsgált ügyekben döntéshozatal

5.1.     2013.12.15-én a Fegyelmi Bizottság kivizsgálta az elnök által kezdeményezett fegyelmi ügyet Süveg Balázs és Tarnay Miklós szüleivel kapcsolatban. A Fegyelmi Bizottság javaslata az volt, hogy figyelmeztetést kapjanak a szülők, de ne legyen súlyos büntetés ellenük.

5.2.     Az elnök azt javasolja, hogy a szülők kapjanak írásban az Elnökségtől figyelmeztetést, mely tartalmazza, hogy nem az egyesület értékrendje szerint viselkedtek és a gyerekek tagfelvételi kérelmének elfogadását 6 hónappal elhalasztja.

5.3.     8./2013 (2013.12.19.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 5.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal: 2 igen,  0 nem és  1 tartózkodás.

 

Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

Komárom, 2013.12.19 21:40

This entry was posted in Elnökségi határozatok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.