Tájékoztató a 2013./1. Elnökségi megbeszélés határozatairól

Az elnök megállapította, hogy az Elnökség tagjai közül mindenki jelen van, így az Elnökség határozat képes.

Az Elnökség tagjai egyhangú szavazatukkal felkérték Szeidl Balázs elnököt az Elnökségi megbeszélés levezetésére és a jegyzőkönyv vezetésére, valamint Both Andrást és Lugasi Helgát a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Napirendi pontok

1/1/2013. A 2012. év pénzügyi értékelése, pénzügyi jelentés egyeztetése, beszámoló előkészítése a Közgyűlés részére
2/1/2013. Támogatások és méltányossági juttatások egyeztetése a 2013. évre
3/1/2013. A 2013. év pénzügyi tervének egyeztetése
4/1/2013. Fegyelmi Szabályzat megbeszélése

5/1/2013. Tagsági viszonyok létesítése és megszüntetése
6/1/2013. Toborzási stratégia egyeztetése

1/1/2013. A 2012. év pénzügyi értékelése, pénzügyi jelentés egyeztetése, beszámoló előkészítése a Közgyűlés

1.1.     Az Elnök ismerteti az Elnökséggel a 2012. év közhasznúsági jelentésének tartalmát. Főbb gazdasági mutatók

1.1.1.  Összes bevétel: 3.742 ezer Ft, ebből a legfontosabb tételek 982 ezer forint tagdíj befizetésekből, 1.010 ezer forint úszásoktatásból, szponzori hirdetési díjakból 210 ezer forint, támogatásokból önkormányzattól 485 ezer forint, SZJA1%-ból 117 ezer forint, magánszemélyek támogatásaiból 340 ezer forint származott.

1.1.2.  Összes ráfordítás: 3.300 ezer Ft, ebből a legfontosabb tételek 1.659 ezer forint személyi jellegű ráfordítás adókkal együtt edzői megbízási díjakra Szabó Péternek, Kocsis Ágnesnek és Szabó Ritának (nyári tábor), 585 ezer forint uszodabérlet vásárlás augusztus-december között, 441 ezer forint tanulmányi díjak Szabó Péter egyetemi úszóedzői és Kocsis Ágnes OKJ-es úszóedzői tandíjaira, 94 ezer forint felszerelés vásárlásra (úszósapka), mely tovább lett értékesítve.

1.1.3.  Tárgyévi eredmény: 442 ezer Ft

1.1.4.   Az egyesület saját tőkéje 346 ezer forintról 788 ezer forintra emelkedett

1.1.5.  Fontos, hogy a támogatások nélkül, csak tagdíjak és oktatási díjakból nem jött volna létre nyereség. A jelenlegi bevételi szerkezet csakis támogatásokkal (önkormányzati, állami, magánszemélyek felajánlása) és szponzori reklám díjakkal együtt eredményezhet nyereséget. Az államtól kapott 400 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, melyet uszodabérlet vásárlásra kell használni, el lett határolva a 2013. évre, így ez a bevétel nem érinti a 2012. év egyenlegét.

1.1.6.  Az Elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Egyesületnek maradtak kintlévőségei az alábbi okok miatt:

1.1.6.1.  Éliás Zsombor, Mészáros Marcell, Sebestyén Dániel, Dombi Kristóf és Kopcsó Dominika abbahagyták az edzéslátogatást, mégis kaptak számlát úszásoktatási díjakról.

1.1.6.2.  Bizonyos gyermekek, akik még járnak edzésre, van tartozásuk

1.2.     Az Elnök javasolja, hogy az Elnökség fogadja el a Bilance Kft. által készített közhasznúsági jelentést és terjessze a Közgyűlés elé elfogadásra.

1.3.     1./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 1.2. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás

1.4.     Az Elnök javasolja, hogy az Elnökség fogadja el az 1.1.6.1 pontban felsorolt gyerekek után fizetendő úszásoktatási díjból származó kintlévőséget behajthatatlan követelésként és ezt a könyvelő számolja el a 2013. év költségének a terhére. Indoklás, hogy az érintettek nem vették igénybe az úszásoktatási szolgáltatásunkat, ennek ellenére azért kaptak számlát, mert az ügyviteli munka során nem tudtuk, hogy már nem járnak oktatásra.

1.5.     2./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 1.4. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás

1.6.     Bizonyos gyermekek esetében, akik még járnak edzésre, de van tartozásuk, az Elnök javasolja, hogy utólag fizesség meg azt.

1.7.     3./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 1.6. megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás

2/1/2013. Támogatások és méltányossági juttatások egyeztetése a 2013. évre

2.1.     Az Elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy az Egyesület kapott 400 ezer forint vissza nem térítendő állami támogatást az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőtől NEA-MA-12-M-1110 számú pályázatára. A támogatás működési célú, és uszodabérlet vásárlásra kell felhasználni.

2.2.     Az Elnök javasolja, hogy az Elnökség fogadja el a támogatás uszodabérlet vásárlás céljára történő felhasználását 2013. január 1. és 2013. március 31. közötti időszakra. Az Elnök javasolja, hogy az Elnökség mentse fel az egyesületi tagokat 2013. február 1. – 2013. április 30. időszakban az uszodabérlet vásárlás kötelezettsége alól, mert az Egyesület a támogatásból 3 hónapon keresztül fogja az uszodabérleteket megvásárolni úgy, hogy az egyesületi tagokra nem terheli tovább az uszodabérletek költségét. A támogatás felhasználása és az uszodabérlet vásárlási kötelezettség alól történő mentesség időszakai között azért van egy hónap eltérés, mert a támogatás 2012.11.29-én érkezett meg az Egyesület számlájára és a támogatás felhasználásáról az Elnökség a 2012.12.06-án tartott megbeszélésén nem tudott legitim döntést hozni, mivel a téma eredetileg nem szerepelt a napirendi pontok között. A támogatást viszont 2013.03.10-ig el kell számolni.

2.3.     4./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 2.2. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás

2.4.     Az Elnök javasolja, hogy az Elnökség szabályozza a szociális és szolidaritási alapon történő költségcsökkentést az arra rászoruló tagoknak.

2.5.     Az  Elnökség megvitatta az Elnök 2.4. pontban meghatározott felvetését és a következő határozatot hozza: 5./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség úgy dönt, hogy szociális alapon azokat a gyermekeket támogatja, akik rendelkeznek legalább 1 MÚSZ technikai vizsgával és anyagilag rászorulnak a támogatásra. A határozat szavazati aránya:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás

3/1/2013. A 2013. év pénzügyi tervének egyeztetése

3.1.     AZ Elnök előterjesztette 2013. évre vonatkozó költség és árbevétel terv javaslatát:

 

Költségek

Költség  Érték/év
Összesen   4 626 000
MÚSZ tagsági díj és igazolások        80 000
Könyvelés        80 000
Bank        40 000
Internet, informatika, nyomtatvány      100 000
Reklám        10 000
Rendezvény        80 000
Edzői megbízási díj 1. csoport      747 000
Edzői megbízási díj 2. csoport      819 000
Egyéb megbízási díj      300 000
Tanfolyam      640 000
Felszerelés vásárlás        50 000
Uszodabérlet vásárlás   1 680 000
Tartalék 89 169

 

Bevételek

Bevétel  Érték/év
Összesen       4 715 169
Folyószámlán 2013.01.03-án       1 181 669
Tagsági díj       1 080 000
Szponzorok, szülői támogatók       1 503 500
Oktatási bevételek         950 000
Önkormányzati támogatás
SZJA 1%

3.2.     6./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 3.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás

4/1/2013. Fegyelmi Szabályzat megbeszélése

4.1.     Az Elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy a Fegyelmi Szabályzat végeleges változata még nem készült el, ezért javasolja, hogy a Fegyelmi Bizottság közvetlenül a következő Közgyűlés elé terjessze a szabályzatot.

4.2.     7./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 4.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  7 igen,  0 nem és  0 tartózkodás

5/1/2013. Tagsági viszonyok létesítése és megszüntetése

5.1.     Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés szigorítsa meg az Alapszabályzatban a tagfelvétel szabályait. Legyen kikötve próbaidő addig, amíg a tagfelvételét kérő sportoló megszerzi az első MÚSZ technikai vizsgáját. A próbaidő alatt a havi edzéslátogatás átlagának 90%-nak meg kell lennie kivéve orvos által igazolt betegség esetén, továbbá az edzőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek és szülei elfogadták az egyesület értékrendjét és azzal összhangban viselkedtek a próbaidő alatt. Ezzel a javaslattal összhangban az Elnök javasolja, hogy a 2012.12.06-i Elnökségi ülés óta tagságfelvételi kérelmet benyújtó tagok tagfelvételi kérelmének elbírálását halassza el a következő Közgyűlést követő első Elnökségi megbeszélésig (2013./2.) és az Alapszabályzatban elfogadott esetleges módosításokkal összhangban döntsön az új tagok felvételi kérelméről.

5.2.     8./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 5.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

5.3.     Az Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy törölje Várdai Vivien (2900 Komárom, Térffy Gy. u.) tagsági viszonyát, mert a sportoló 2012.09.30-tól nem látogatja az edzéseket és a szülők nem fizetik a tagdíjat.

5.4.     9./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 5.3. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

6/1/2013. Toborzási stratégia egyeztetése

6.1.     Az Elnök javasolja, hogy az úszóedzők kezdjenek új tanulókat toborozni 5-6 éves korcsoportban ezek a gyerekek 2013-ban a 2007-ben született gyerekeket jelentik. A városi úszóprogramban résztvevő 2007-ben született gyerekeket kiválogatjuk 2013. március hónapban és az oktatásukat a városi programmal párhuzamosan az egyesület keretein belül folytatjuk.

6.2.   10./1./2013 (2013.02.07.) számú Elnökségi Határozat: az Elnökség elfogadja az Elnök 6.1. pontban megfogalmazott javaslatát a következő szavazatokkal:  3 igen,  0 nem és  0 tartózkodás.

This entry was posted in Elnökségi határozatok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.