A Komáromi Úszóklub SE. 2021./1. éves rendes Közgyűlésének határozatai

Jegyzőkönyv  

Készült a Komáromi Úszóklub Sportegyesület (székhelye: 2900 Komárom, Táncsics u. 34.) 2021/1. éves rendes közgyűlésén 2021.05.25-n.

A közgyűlés résztvevőit a mellékelt jelenléti ív tartalmazza.  

 1. Határozatképesség megállapítása: Szeidl Balázs a Komáromi Úszóklub SE. elnöke a Közgyűlés határozatképességének megállapításához a tagság létszámáról az alábbi tájékoztatást adja:  

Az előző közgyűlésen a rendes tagok létszáma 17 fő volt, közülük Zseni Dóra és Zseni Réka átigazoltak a Tatabányai Vízmű SE-be, a Komáromi Úszóklub SE. foglalkozásait nem látogatták, a szülők explicit módon nem kérték a tagsági viszony megtartását, így tagsági viszonyuk megszűnt. A rendes tagok létszáma jelenleg 15 fő. A határozatképességhez a Közgyűlésen 8 fő jelenléte szükséges.  

Szeidl Balázs, az egyesület elnöke leellenőrizte a jelenléti ívet, a képviselt jelenlévők meghatalmazását is, ez alapján megállapította, hogy a közgyűlésen megjelentek létszáma 12 fő, 80%-s részvételi aránnyal, ezért a közgyűlés határozatképes. 

 Szavazás a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól: Az egyesület elnöke Szeidl Balázs javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés szavazatainak számolásához háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot hozzon létre. A Szavazatszámláló Bizottság tagjaira javasolt személyek: Óvári Attila, Bartus Zsanett és Fenyvesi Szilárd.  

Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a szavazásból senkinek nem származik személyes haszna, így mindenki szavazhat. Határozatképesség megállapítása: az egyesület elnöke megállapította, hogy a szavazásban résztvevő 12 rendes tagból 9 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes.  

1/1/2021. (2021.05.25) Közgyűlési Határozat:  

9 szavazat, 0 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés megszavazta a javasolt személyeket a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak. 

 

 1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: szavazat számlálók, jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető 

 

Szavazás a Közgyűlés levezető elnökéről: Az egyesület elnöke javasolja, hogy a levezető elnök Szeidl Balázs egyesületi elnök legyen. 

 Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a szavazásból senkinek nem származik személyes haszna, így mindenki szavazhat. Határozatképesség megállapítása: az egyesület elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 12 rendes tagból 11 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes. 

 2/1/2021. (2010.05.25.) Közgyűlési Határozat: 

 Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, így ezzel a szavazati aránnyal a Közgyűlés megszavazta Szeidl Balázs egyesületi elnököt a közgyűlés levezetésére Levezető Elnöknek. 

 Szavazás a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére és hitelesítésére kijelölt személyekről: a Levezető Elnök javasolta, hogy a Közgyűlés szavazza meg a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Andreát, a hitelesítésére Both Andrást, Jordán Antalt és Szakál Bencét. 

 Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a szavazásból senkinek nem származik személyes haszna, a jelenlévő 12 rendes tagból 9 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes. 

 3/1/2021. (2021.05.25.) Közgyűlési Határozat: 

 Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 9 igen, 0 nem, 3 tartózkodás, így ezzel a szavazati aránnyal a Közgyűlés megszavazta a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Andreát, a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Both Andrást, Jordán Antalt és Szakál Bencét. 

 Szavazás a napirendi pontokról: Szeidl Balázs Levezető Elnök ismertette a közgyűlés napirendjét. 

 A meghívóban szereplő napirendi pontok: 

 1. Határozatképesség megállapítása
 2. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: szavazat számlálók, jegyzőkönyv hitelesítők, levezető elnök, jegyzőkönyvvezető
 3. A 2020. év pénzügyi és szakmai beszámolójának ismertetése és elfogadása
 4. A 2021. év költségvetésitervének  ismertetése, és elfogadása   
 5. Új tagok felvétele és kilépő tagok tagsági viszonyának törlése
 6. Alapszabályzat módosítás

 A Közgyűlés Levezető Elnöke megkérdezte, hogy az eredeti napirendi pontokon kívül van-e olyan napirendi pont javaslat, melyet a Közgyűlés tárgyalni szeretne. A Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy az eredeti, a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a Közgyűlés résztvevőinek nem volt más napirendi pont javaslata, ezért javasolta a Közgyűlésnek, hogy szavazzák meg az eredeti napirendi pontokat. 

 4/1/2021. (2021.05.25.) Közgyűlési Határozat: 

 Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a szavazásból senkinek nem származik személyes haszna, így mindenki szavazhat. Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 12 rendes tagból 12 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes. 

 Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, így ezzel a szavazati aránnyal a Közgyűlés megszavazta a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontokat. 

  

 1.  Napirendi pont: a 2020. év pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása 

Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2020. év gazdálkodási eredményeiről: 

 1. Pénzügyi beszámoló 
 1.  Összes árbevétel: 15.166Eft 
 1.  Gazdálkodási, közhasznú tevékenység árbevétele: 15.166EFt  
 1.  Támogatások: 6.137Eft, ebből adományok 586EFt, MÚSZ támogatás: 5 402EFt (MÚSZ régióközpont támogatás: 1.595 EFt, melyet kizárólag a Nyugat-Dunántúl régió Jövő Bajnokai programjára lehet elkölteni.) 
 1.  Összes ráfordítás: 14.853Eft 
 1. Személyi jellegű ráfordítások: 1.259EFt 
 1. Anyagjellegű és egyéb ráfordítások: 13.160Eft 
 1. MÚSZ Nyugat-Dunántúl régió Jövő Bajnokai programjára ráfordítás: 1.595 EFt 
 1. A selejtezés olyan kis értékű sporteszközöket érint, amik rendeltetésszerű használat során mentek tönkre vagy eltűntek az uszodatérből: 10 db snorkel, 7 db Pull Kick úszódeszka, 2 pár tenyérellenállás. Ezek beszerzéskor egy összegben kerültek leírásra, így a leltárt követően költség nem került könyvelésre, a nyilvántartásból történt meg ezeknek az eszközöknek a kivezetése. A leltár során az Ellenőrző Bizottságból Fenyvesi Szilárd ellenőrizte le az érintett eszközöket és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy selejtezni, illetve kivezetni kell őket.  
 1. Behajthatatlan vevői követelések leírása: 169 EFt. 
 1.  Eredmény: 313 EFt 
 1.  Tartozások: 225 EFt, nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségek, a mérlegben szereplő tartozások a 2020. évi teljesítésű, 2021. évi fizetési határidejű számlákból, megbízási díjakból és járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 2021-ben pénzügyi teljesítésük megtörtént. 
 1.  Követelések: 1.530 Eft 

 

 1. Szakmai beszámoló 

Operatív céljainkat a COVID-19 korlátozások miatt részben teljesítettük: 2020.01.01-2020.03.15 és 2020.06.01-2020.12.23 között tudtunk uszodában edzeni és versenyezni. A tavaszi COVID-19 karantén időszakban március közepétől május végéig online gimnasztika foglalkozásokat tartottunk az összes korcsoportunk részére. 

A Magyar Úszó Szövetség Országos Úszó Bajnokságán serdülő korcsoportban Dikácz Bence ezüstérmet nyert 400 m vegyesúszásban és bronzérmet 50 m mellúszásban. Ugyanebben a korcsoportban pontszerző helyezést ért el: Dikácz Bence 200 m mellúszásban és 200 m pillangóúszásban, Takács Fábió 200 m pillangóúszásban, Nagy Nikoletta 200 m pillangóúszásban és 400 m vegyesúszásban. 

A Magyar Úszó Szövetség regionális delfin – cápa – gyermek korcsoport seregszemléjén a Közép-Dunántúl régióban Fekete Laura mind a három távon megnyerte a hátúszó versenyszámokat delfin korcsoportban és a váltónk is dobogós helyezést ért el. 

 

 1. A Felügyelő Bizottság jelentése 

A Felügyelő Bizottság jelentését a pénzügyi átvilágításról Óvári Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke állította össze. A Felügyelő Bizottság 2 tagja (Óvári Ferenc és Fenyvesi Szilárd) elvégezte az átvilágítási feladatait, de nem tudtak határozatképes Felügyelő bizottsági megbeszélést tartani, mivel a harmadik tag (Zseni Balázs) időközben nem vállalta tovább a feladata elvégzését, ezért új FB tagot kell választani és az FB ülést meg kell ismételni, hogy az alapszabályzat szerint meglegyen az éves FB megbeszélés határozatképes formában és készüljön el erről a jegyzőkönyv is. 

 

Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a szavazásból senkinek nem származhat személyes haszna. Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 12 rendes tagból 11 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes. 

 5/1/2021 (2021.05.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra a 2020-s pénzügyi és szakmai beszámolót. 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 11 igen, 0 nem és 1 tartózkodás. 

  

 1. Napirendi pont: a 2021. év költségvetési tervének elfogadása 
 1. Pénzügyi terv 
 1.  Szeidl Balázs egyesületi elnökként a pénzügyi terv ismertetése előtt az alábbi tájékoztatást adta a közgyűlésnek: 
 1. Évről-évre növekedik a behajthatatlan vevői kintlévőségek értéke. A behajtási kísérleteknél a szülő azzal az érvvel tagadja meg tartozásainak kifizetését, hogy a csapat sportegyesület formájában működik és kap költségvetési támogatásokat és fizessük ki a költségeinket abból és ne követeljük tőle a tartozásait. 
 1. A támogatások csökkenése miatt (az önkormányzat második éve nem támogat bennünket semmivel) az egyesület aktív dolgozóinak új pénzkereseti forrásokat kellett keresni, így KATA-s vállalkozóként nem mindenki tudja vállalni az egyesületnél a megbízási jogviszonyt. Ha számukra más formában fizetjük ki a megbízási díjaikat, akkor költségnövekedési terheket fog jelenteni az egyesületnek. 
 1. A folyamatosan változó sportszolgáltatási lehetőségek (uszoda bezárások) miatt szükség lenne az edzők díjait az aktuális pénzügyi helyzethez igazítani, ezt viszont közgyűlési formában lehetetlen megfelelő dinamikával szabályozni. 
 1. Nem életszerű helyzet az, hogy a sportolók szülei döntenek gyermekük edzőjének a fizetéséről vagy megbízási díjáról. 
 1.  Szeidl Balázs egyesületi elnökként a következő pénzügyi modellt javasolja a közgyűlésnek elfogadásra: 
 1. Az egyesület 2021.07.01-től a bevételeit támogatásokból, adományokból és szponzorációkból gyűjtse és azokat a költségeket fizesse ki, amiket ezek a bevételek fedeznek és közvetlenül az egyesület működése érdekében merülnek fel pl. uszodabérlet, MÚSZ tagdíj, könyvelési díj, informatikai, irodai és banki költségek, az elnök megbízási díja. 
 1. Az edzők díjainak kifizetésére ne az egyesület gyűjtsön bevételt sportszolgáltatási díj formájában, hanem Szeidl Balázs, Tóth Andrea és Szeidl Orsolya tulajdonában lévő BALOREA TEAM Kft. (2900 Komárom, Babits u. 24. adószám: 25090620111, cégjegyzék szám: 1109023316), amely a befolyt bevételekből fizetné ki az edzők és a gazdasági vezető megbízási díjait. 
 1. Ennek a megoldásnak az előnyei: 
 1. Dinamikusan, a pénzügyi lehetőségektől függően lennének az edzői díjak megállapítva, nem kellene megvárni a közgyűlési jóváhagyásokat a pénzügyi tervek módosításához. 
 1. Az egyesületnek nem növekednének a járulékfizetési terhei. 
 1. Javulna a fizetési fegyelem, a pénzügyi stabilitás. 
 1. Tehát a közgyűlés a jelen napirendi pontban belefoglalt határozattal felhatalmazza a BALOREA TEAM Kft-t (2900 Komárom, Babits u. 24. adószám: 25090620111, cégjegyzék szám: 1109023316) 2021.07.01-től visszavonásig, hogy a Komáromi Úszóklub SE. sportolói részére úszóedzéseket és úszásoktatásokat, valamint egyéb sport és gazdaság szolgáltatásokat végezzen és ezért a szülőknek közvetlenül számlázza ki ezért a díjakat, illetve ezeket a díjakat beszedje és ezért az edzőket és a gazdasági vezetőt a befolyt díjakból kifizesse. Ebben a gazdasági modellben az egyesület semmilyen költséget nem fizet ki az edzőknek és a gazdasági vezetőnek a munkájával kapcsolatban (munkabér, megbízási díj, utazási-, szállás-, étkezési költségek, tanfolyam díjak) erre vonatkozó külön közgyűlési határozat nélkül.   
 1.  A levezető elnök ismertette a 2021. év költségvetési tervének főbb számait 

Megosztott gazdasági modell változat” 

  2021.01-06. terv  2021.07-12. terv  2021 terv 
Költség       
Összesen  7 824 613  2 876 038  10 700 650 
Könyvelés  222 250  190 500  412 750 
Bank költség  54 000  54 000  108 000 
Internet, informatika, webhely  53 563  103 538  157 100 
Edzői megbízási díjak és járulékok  3 380 000  0  3 380 000 
Ügyviteli megbízási díj  480 000  0  480 000 
Elnöki díj és járulékai  420 000  300 000  720 000 
Utazási költségtérítés  806 000    806 000 
Értékcsökkenés, konténer  115 200  115 200  230 400 
Uszodabérlet vásárlás  2 213 600  1 828 800  4 042 400 
MÚSZ, NEA tagsági díj, leigazolás díja  65 000  15 000  80 000 
Irodaszer, posta, egyéb anyag ktg.  15 000  30 000  45 000 
Tanfolyam  0  0  0 
Sporteszköz vásárlás  0  50 000  50 000 
Versenyeken szállás díja edzőknek  0  0  0 
Áramdíj  0  89 000  89 000 
Leírt követelés  0  100 000  100 000 
       
       
       
  2021.01-06. terv  2021.07-12. terv  2021 terv 
Bevétel  Ft  Ft  Ft 
Összesen  9 794 600  520 000  10 314 600 
Edzés, oktatás szolgáltatás bevétele  2 364 000  0  2 364 000 
MÚSZ támogatás  3 500 000  0  3 500 000 
Szponzorok  340 000  370 000  710 000 
SZJA 1%  0  150 000  150 000 
ELŐZŐ ÉVEK EREDMÉNYTARTALÉKÁNAK FELHASZNÁLÁSA:  3 590 600    3 590 600 

 

 

 1. Szakmai terv 
 1.  2021.01.01-2021.05.14-ig, a vírusjárvány miatti uszoda bezárás alatt Győrben, Tatán és Tatabányán tudtunk edzéseket tartani a cápa, vidra és medúza csoportoknak. Versenyeken is részt vettünk Győrben, Budapesten, Kecskeméten és Székesfehérváron. 
 1.  2021.05.17-től újra tudtuk kezdeni az edzéseket az összes csoportban. A részvételi szándékról felmérést készítettünk a szülőknél és 60 fő esetén jelezték a foglalkozásaink látogatását. Az összes sportolónk részére kaptunk egy igazolást a Magyar Úszó Szövetségtől, hogy a szövetségnél regisztrált sportolókról van szó. 
 1.   A nyár folyamán az országos bajnokságokig edzünk, melyekből az ifi júniusban, a többi júliusban lesz. Az OB-k után lesz nyári pihenő, de kevesebb csoporttal és a versenyidőszakhoz képest kevesebb edzés számmal „átmozgató edzéseket” tartunk augusztusban. 
 1.  Az első őszi versenyeket szeptember végétől tervezzük. 
 1.  Az országos bajnokságokon a cél, hogy minél többen ússzák meg a szintidőt és mindenkit, aki szintidőt teljesített, elviszünk.  2-3 főnek van esélye döntőben úszni, ez a célkitűzés. 
 1.  Aranyjelvényes szintek: minél többen ússzák meg a szinteket. 
 1.  Legalább 10 tanulónkkal tervezzük a technikai minimum vizsga teljesítését és versenyzői leigazolását. 

 

Máté Eszter törvényes képviselője Máté Sándor 19:45 perckor megérkezett, így a szavazatra jogosultak létszáma 13 fő lett. 

Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a szavazásból Szeidl Balázsnak és Szakál Bencének származhat személyes haszna, így ők nem szavazhatnak. Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 13 rendes tagból 11 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes. 

 6/1/2021 (2021.05.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra a 2021-s pénzügyi terv elfogadását az 4-s pontban részletezettek szerint:  

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 11 igen, 0 nem és 2 tartózkodás. 

 

 1. Új tagok felvétele és kilépő tagok tagsági viszonyának törlése 
 1. Általános javaslatok: 
 1.  A taglétszám jelentősen lecsökkent, érdemes lenne néhány új tagot felvenni. 
 1.  A sportolók tagsági viszonyának létesítése problémás, mert kiskorúak és csak a törvényes képviselőik révén vehetnek részt a közgyűlésen. 
 1.  A szülők az elmúlt évek tapasztalata alapján nem akarnak közgyűlésre járni. Számukra az a fontos, hogy a csapat törvényes keretek között, stabil pénzügyekkel, magas szakmai színvonalon működjön és mindezért hajlandóak megfizetni a piaci árat, ami jelenleg havonta 10-20 ezer forint között van, ebben a sávban vagyunk benne mi is. 
 1.  Ha a szülők nem jelennek meg megfelelő létszámban a közgyűlésen, a legitimitást veszélyeztetik, hiányzásuk miatt meg kell ismételni a közgyűlést. 
 1.  Érdemes lenne olyan új tagokat felvenni, akik szimpatizálnak a sportággal, a városi csapattal, szeretnének társadalmi szerepet vállalni, illetve aktívan részt vesznek a csapat működtetésében. 
 1.  Szüntessük meg azoknak a tagjainknak a tagsági viszonyát törléssel, akik több, mint 12 hónapja nem járnak a foglalkozásainkra, mert így nem felelnek meg az Alapszabályzat 7.1.3.3 pontjának, és az elmúlt két közgyűlésen nem vettek részt képviselőjükkel sem, mivel a hiányzásukkal rontják a közgyűlés legitimitási arányát, ezzel nem felelnek meg az Alapszabályzat 7.1.3.9 pontjának. 
 1. Tagfelvétel javaslatok 
 1.  Czibor Noémi (lakcím: 2900 Komárom, Sport u. 32., születési hely, idő: Tata, 1980.01.24., anyja neve: Kuthy Julianna). Oktatókén évek óta közreműködik a klub tevékenységében. 
 1.  Tóth Andrea (lakcím: 2900 Komárom, Babits u. 24., születési hely, idő: Budapest, 1971.07.31, anyja neve György Tünde). Indoklás: aktívan dolgozik a csapatért gazdasági területen. 

Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy Czibor Noémi tagfelvételéből senkinek nem származhat személyes haszna. Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 13 rendes tagból 13 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes. 

7/1/2021 (2021.05.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra Czibor Noémi tagfelvételét: A Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.  

Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy Tóth Andrea tagfelvételéből Szeidl Balázsnak származhat személyes haszna, így ő nem szavazhatnak. Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 13 rendes tagból 12 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes. 

8/1/2021 (2021.05.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra Tóth Andrea tagfelvételét:  

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás.  

 1. Tagsági viszony megszüntetése 

Nincs kilépő tag.  

 

 1. Alapszabályzat módosítás 
 1. Mivel a Felügyelő Bizottság egyik helye megüresedett, új tagot kell választani, mellyel módosul az Alapszabályzat 9.3.2 pontja. Azaz Zseni Balázs kikerült a Felügyelő Bizottságból, helyette a közgyűlés tagjai Máté Sándort (2921 Komárom, Vörösmarty utca 11., a.n.: Bihari Magdolna) javasolják Felügyelő Bizottság tagnak.  

Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a szavazásból senkinek nem származhat személyes haszna. Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 13 rendes tagból 12 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes.  

9/1/2021 (2021.05.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra Máté Sándort Felügyelő Bizottság tagnak:  

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás.  

Több téma, észrevétel nem volt, a Levezető Elnök a jegyzőkönyvet lezárta.  

Komárom, 2021.05.25. 

This entry was posted in Közgyűlési határozatok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.