Tájékoztató a 2020.01.11-n tartott szülői értekezletről

Kedves Szülők!

Szeretnék tájékoztatást írni a 2020.01.11-n megtartott szülői értekezleten elhangzottakról, hogy a hiányzóknak is legyen közvetlen információja.

A megbeszélés fő témája volt az egyesületi díjak új értéke, a támogatások megszerzésének feltételei és a változás indoklása.

 

Egy főre jutó egyesületi költség 17.000 Ft/fő/hó. Ez az egyesület éves összköltségének egy főre vetítése egy hónapra. Tehát ezt kellene befizetni egy sportoló után, hogy a csapat létezni tudjon. Azért fizettek a szülők korábban ennél kevesebbet, mert a csapat a VERSENYEREDMÉNYEK UTÁN kap támogatásokat és az egyesület elnöksége ezt továbbadja a szülőknek, azért, hogy SEGÍTSE a szülőket, hogy gyermekük versenyszerűen (heti 2-8 edzés életkornak megfelelően, versenyeken való részvétel) tudjon sportolni. A támogatásokat másképpen is fel lehetne használni például elvihetnénk a 80 gyermekből 5-10-et drága edzőtáborokba külföldre (ahogy ezt sok csapatnál meg is teszik), vásárolhatnánk belőle kisbuszt, bérelhetnénk belőle irodát stb. De a Komáromi Úszóklub SE. elnöksége nem így gondolkozik, SEGÍTENI akarja a szülőket, ezért a megszerzett támogatásokat kedvezményként átadja a szülőknek.

 

2020.01.01-től az alábbi formában fogják a sportszolgáltatásról a számlát kapni:

 

Versenyzők (legalább 3 technikai vizsga megléte):

Sportszolgáltatási díj: 17.000 Ft/hó (versenyek nevezési díjaival együtt)

Versenyzési támogatás: 8.000 Ft/hó

Családi kedvezmény (ha 2 vagy több testvér jár hozzánk úszni): 500 Ft/testvér/hó

Fizetendő: 9.000 Ft/hó (versenyek nevezési díjaival együtt, tehát ezen felül már NEM kell nevezési díjat fizetni), családi kedvezmény esetén 8.500 Ft/hó

 

 

Tanulók (0-1-2 technikai vizsga esetén):

Oktatási díj: 14.000 Ft/hó

Oktatási kedvezmény: 3.000 Ft/hó

Családi kedvezmény (ha 2 vagy több testvér jár hozzánk úszni): 500 Ft/testvér/hó

Fizetendő: 11.000 Ft/hó, testvérek esetén 10.500 Ft/hó

 

A versenyzési támogatás és oktatási kedvezmény megszerzésének viszont vannak FELTÉTELEI, ennek okai:

Csak akkor tudunk támogatást adni a szülőknek, ha

Elérjük azokat a versenyeredményeket, amiért a támogatás jár.

A támogatók ténylegesen kifizették a megígért támogatást.

A támogatások 93%-a közpénzekből (állami, önkormányzati) származik, ilyen pénzeket feltételek nélkül az elnökségünk nem hajlandó osztogatni.

A közpénzekből támogatók azzal a feltétellel támogatnak, hogy pontosan el kell számolnunk a felhasznált pénzekkel. Az elszámoltatás fedezete az, hogy az egyesület elnökének a magán bankszámláján inkasszós megbízást kell adni, melynek kedvezményezettje a támogató. Amennyiben a támogató nem fogadja el a benyújtott támogatás felhasználási elszámolást, a támogató inkasszálja a magán bankszámláról a támogatási összeget. Például ez a Komárom Város Önkormányzata esetében 3.8 millió Forint lehetett volna 2019-ben.

A továbbadott kedvezményeknek és a belső költségek fedezetének összhangban kell lenni. Az edzőknek 2019-ben csak 11 hónapra volt edzői díja (augusztusi pihenő alatt nem), nem fizettük ki a versenyek utazási és szállásköltségeit (ez egy havi edzői díjjal azonos összeg volt), nincs fizetett szabadáságuk és betegég utáni táppénz sincs. Ha az edzők készek a felsorolt feltételekkel dolgozni azért, hogy a sportszolgáltatási díjainkat ne kelljen emelni és minél több támogatást tudjunk a szülőknek továbbadni, akkor a szülőknek is úgy kell megszervezni a programjukat, hogy a havi 1-2 verseny beleférjen.

 

Tehát akkor tudunk adni a szülőknek támogatásokat, ha a szülők együttműködnek a támogatások megszerzésében, melynek alábbi szegmensei vannak:

 

Versenyeredmények utáni támogatás: minden versenyen részt kell venni, melyet az edzők versenyzők számára meghatároznak. Nem kérünk teljesíthetetlent, életkornak megfelelően havi 1-2 versenyről van szó, melynek időpontját augusztusban meghatározzuk december végéig és januárban július végéig. A helyszínek 150 km körzetben vannak, hogy ne legyen túl drága az utazás. Hiányzást elfogadunk betegség vagy sérülés esetén, de orvosi igazolással. Továbbá kiemelt iskolai programoknál pl. tanulmányi verseny, vizsga, saját vagy testvér ballagás, évzáró. Biztosan nem fogadjuk el a hiányzást akkor, ha egy másik sportág eseménye miatt nem tud a versenyzőnk a versenyünkre eljönni ez alól kivétel a triatlon a Kistri csapatban, akikkel közös programunk van. A támogatók marketing elvárásával összhangban a versenyeken kötelező a csapat ruházat viselése és az eredményhirdetésen a személyes érem átvétel. Továbbá bármelyik ország állampolgárát tudjuk támogatni, de csak akkor ha ÚSZÁS SPORTÁGBAN KIZÁRÓLAG a Komáromi Úszóklub SE. versenyzője és úszóversenyen KIZÁRÓLAG a MI CSAPATUNKAT képviseli. Ez alól a Diákolimpia kivétel, ahol a versenyzőnk az iskoláját képviseli.

 

Oktatási támogatás: ha a szülő nem engedi levizsgázni és leigazolni gyermekét a Magyar Úszó Szövetséghez, akkor ennek időpontjától nem tudunk oktatási kedvezményt sem adni, mivel a Szövetség azért támogatja az úszásoktatási programunkat, hogy a folyamat végén legyenek leigazolt versenyzőink az úszás sportágban.

 

Bízom benne, mindenki megérti, hogy a támogatások elosztásának szándéka jó, de valamilyen szintű feltételhez kell kötnünk, hogy a csapatunk a versenyeken nagy létszámban és erős csapatként vegyen részt, hogy a támogatók felé jó eredményeket tudjunk felmutatni. Látható, hogy nem kötöttük kimagasló ranglista vagy bajnoksági szerepléshez sem, csak a versenyen való részvételhez. Így, ha valaki úgy szervezi a programját, hogy gyermeke részt tud venni a versenyeinken, a megszerzett érmektől függetlenül részesül a támogatásból. Ha esetleg egyszer-egyszer nem megoldható a gyermek versenyen való szereplése pl. családi okok miatt, akkor legfeljebb egy-két hónapban ki lesz fizetve az egy főre jutó átlagköltség alapján meghatározott sportszolgáltatási díj, amit egyébként a régióban működő összes csapatnál alapból ki kellene fizetni. Remélem, ebben az esetben senki nem fogja büntetésnek vagy felháborítónak és méltatlannak tartani azt, hogy kifizette az igénybe vett szolgáltatás költségét (árrés nélkül).

 

További témák voltak:

 

Kommunikáció: ha nézet eltérés van, kérem, békésen és barátságosan beszüljük meg! Ne írogasson senki az edzőknek, mert abból a nonverbális kommunikáció nem érezhető. Kérjük, hogy az edzőket lehetőleg ne az edzés előtt közvetlenül vagy alatta szólítsák meg, hanem hívják fel telefonon! Én azt is kértem, hogy a szülővel addig magázódjunk, amíg a társadalmi etikett szerint a tegeződésben meg nem egyezünk, ezt azokra értettem, akikkel még ebben nem egyeztünk meg. Lehet barátságos a klub légkör úgy is, hogy betartjuk azokat a szabályokat, amire tanítottak bennünket.

 

A SZÜLŐKET KÉRJÜK, HOGY FOGALKOZÁSOK ALATT NE TARTÓZKODJONAK BENT AZ USZODÁBAN. Nem jó a gyereknek, nem jó az edzőnek. A legtöbb súlyos konfliktus abból adódott, hogy a szülő nézte az edzéseket és félreértett valamit, majd ezt kritikusan kommunikálta.

 

Postaláda: a visszahozott dokumentumokat ide kérjük behelyezni (öltöző folyosón).

 

Ruházat: úszósapkát és shortot mindenkinek tudunk adni. Pólót Zseni Balázstól kell megvásárolni. Melegítőt tudunk adni, de többnyire a 128-asból lehet korlát. Nem tudunk újat venni, a szülő sem tud, a modell kifutott. A 128-as a 7-8-9 éveseknek kellhet, nem tragédia, ha egy kezdő versenyző még csak Adidas shortot, kap, de melegítőt még nem. Köntösben a királykék (royalblue) Arénát ajánljuk, de ezt a szülőknek kell megvásárolni, ebben a gazdasági vezető (Tóth Andrea) tud segíteni, a logó hímzésben is.

 

Sportorvos: Magyarországon 6 havonta kötelező, csak így lehet versenyezni, az Alapszabályzatunk is ezt írja elő. Ragaszkodunk a féléves vizsgálatokhoz függetlenül más országok szabályaitól. Nagyon fontos lenne, hogy aki nem jön az általunk szervezett októberi és áprilisi vizsgálatokra, az ugyanebben az időszakban menjen el az általa preferált sportorvoshoz, és az egyesületi könyvecskébe bélyegeztessen az orvossal. Nem szerencsés a külön lapra bélyegezni, könnyen elveszhet. A könyvecskéket meghatározott időpontban ki tudjuk adni, de nem mindenkinek más időpontban.

 

Adatkezelési hozzájárulás:

 1. Elektronikusan be kell küldeni az alábbi hivatkozással elérhető űrlapon az adatokat: https://forms.gle/1exvA5wJjkGiG8kt5
 2. A csatolt papír alapú nyilatkozatot külön ki kell tölteni és kérem a postaládába bedobni! Akinek a gyermeke decemberben lett leigazolva a Magyar Úszó Szövetségnél és töltött ki adatkezelési hozzájárulást, az a Szövetség részére engedélyezte a személyes adatok kezelését, de a Komáromi Úszóklub SE-nek nem, ezt kell külön megoldani.
 3. Az adatvédelmi szabályzatunk a www.kukse.hu oldalon megtalálható.
 4. Az adatkezelési hozzájárulás megtagadása az alábbi hátrányokkal jár:
  1. Aki a Közgyűlés tagja (aki ezt külön kérte), elveszíti ezt a tagságát, tehát edzésre és versenyekre járhat, kedvezményeket kaphat, mindenben részt vehet, kivéve a Közgyűlés, tehát ott nem vehet részt és nem szavazhat. Ez azért van így, mert a Közgyűlés tagjainak a személyes adatait kezelnünk kell, ennek engedélyezése nélkül nem létezhet a státusz.
  2. Nem tudunk a szülőnek emailt küldeni.
  3. Nem kezelhetjük az egyesületi könyvét, amit versenyen a bíróság kérhet, tehát ezt a szülőnek kell külön utakon rendezni.
  4. A támogatás elszámolásokkor nem adhatjuk meg a versenyző nevét és lakcímét, márpedig ezt pl. Komárom Város Önkormányzata kéri, tehát ebben a tekintetben nem is támogathatnánk azt az önkormányzati alapból, aki nem engedélyezi személyes adatainak a kezelését.

 

 

Versenyprogram:

A már meghatározott időpontok fent vannak a weboldalunkon: http://kukse.hu/?page_id=379

 

A teljes program tervezet:

 

Január 18. 09:00-13:00 Úszóverseny, Dorog (Rája, Cápa, Vidra, Bohóchal)

Január 18. 18:00-20:00 Komárom, évértékelő ünnepség (mindenki, tanulók is!!!)

Január 25. Úszóverseny Szombathely (Vidra, Bohóchal, Medúza)

Február 29. Úszóverseny Szombathely (Vidra, Bohóchal, Medúza)

Március 14. Úszóverseny Dunaújváros (Vidra, Bohóchal, Medúza)

Március xx. Úszóverseny Tatabánya (Rája, Cápa, Vidra)

Március 24-28. Úszóverseny Budapest (csak Medúza)

Április 7-10. Úszóverseny Dunaújváros (Medúza, Bohóchal)

Április xx. Úszóverseny Veszprém (Rája, Cápa, Vidra)

Április 25. Szombathely (Vidra, Bohóchal, Medúza)

Május 9-10. Budapest (Vidra, Bohóchal, Medúza)

Május 30. Úszóverseny Komárom (Rája, Cápa, Vidra)

Június xx. Úszóverseny Tatabánya (Rája, Cápa, Vidra, Bohóchal)

Június 10-13. Úszóverseny Kaposvár (Medúza)

Július xx. Úszóverseny Esztergom (Rája, Cápa, Vidra, Bohóchal)

Július Országos Bajnokságok

Augusztus 2. Úszóverseny Székesfehérvár (Rája, Cápa, Vidra)

 

 

 

 

 

Üdvözlettel:

Szeidl Balázs

Komáromi Úszóklub SE.

elnök

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.

Comments are closed.