2018/1. rendes közgyűlés határozatai

A Komáromi Úszóklub Sportegyesület 2018/1. közgyűlését 2018. május 25-én 16:00-17:30 között a Komthermál Kft. tanácstermében (2900 Komárom, Táncsics u. 34.) tartotta. A határozatok a részletekben olvashatóak.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Szeidl Balázs a Komáromi Úszóklub SE. elnöke üdvözölte a megjelenteket és a Közgyűlés határozatképességének megállapításához a tagság létszámáról az alábbi tájékoztatást adta:

Tagság létszáma:

Rendes tag: 26 fő

Támogató tag: 3 fő

Tiszteletbeli tag: 4 fő

Összes tag: 34 fő

A rendes tagok létszáma jelenleg 26 fő, tehát a mai közgyűlés 14 rendes tag jelenléte és szavazóképessége esetén határozatképes a kitűzött napirendi pontokban.

Szeidl Balázs, az egyesület elnöke leellenőrizte a jelenléti ívet és megállapította, hogy 14 rendes tag, illetve kiskorúak esetén törvényes képviselőik vannak jelen. Az elnök leellenőrizte a hiányzó tagok meghatalmazott képviselőit és megállapította a dokumentumok alapján, hogy a meghatalmazások a valóságnak megfelelnek.

Szeidl Balázs, az egyesület elnöke megállapította, hogy a közgyűlés az eredetileg kitűzött időpontban 2018.05.25-én 16:00 órakor a jelenléti ív szerint határozatképes, mivel a 26 rendes tagból 14 volt jelen, ez 53,8 %-os jelenléti arányt jelent.

Szavazás a Szavazatszámláló Bizottság tagjairól: Az egyesület elnöke Szeidl Balázs javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés szavazatainak számolásához háromtagú Szavazatszámláló Bizottságot hozzon létre. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak a Közgyűlés Oláh Tamás, Szakál Bence és Bartus Zsanett személyeket javasolta.

Határozatképesség megállapítása: az egyesület elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 14 rendes tagból 14 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes.

1/1/2018. (2018.05.25.) Közgyűlési Határozat:

 11 szavazat, 0 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a Közgyűlés megszavazta a Közgyűlés által javasolt személyeket a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.

Szavazás a Közgyűlés levezető elnökéről: A Közgyűlés tagjai javasolták, hogy a levezető elnök Szeidl Balázs egyesületi elnök legyen.

Határozatképesség megállapítása: az egyesület elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 14 rendes tagból 14 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes.

2/1/2018. (2018.05.25.) Közgyűlési Határozat:

 Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, így ezzel a szavazati aránnyal a Közgyűlés megszavazta Szeidl Balázs egyesületi elnököt a közgyűlés levezetésére Levezető Elnöknek.

Szavazás a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére kijelölt személyről: a Közgyűlés tagjai javasolták, hogy a jegyzőkönyvet Szakál Bence vezesse.

Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 14 rendes tagból 14 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes.

3/1/2018. (2018.05.25.) Közgyűlési Határozat:

 Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 13 igen, 0 nem, 1 tartózkodás, így ezzel a szavazati aránnyal a Közgyűlés megszavazta Zseniné Varga Évát a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére.

A Levezető Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az érvényben lévő Alapszabályzat szerint a Közgyűlés jegyzőkönyvét a Levezető elnök, a Jegyzőkönyv Vezető és 2 megválasztott közgyűlési tag hitelesíti. Szavazás a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére kijelölt személyekről: a Közgyűlés tagjai javasolták, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésére a Közgyűlés szavazza meg Óváriné Géringer Erikát és Jordán Antalt.

Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévő 14 rendes tagból 14 szavazhat, így a Közgyűlés határozatképes.

4/1/2018. (2018.05.25.) Közgyűlési Határozat:

 Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 12 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, így ezzel a szavazati aránnyal a Közgyűlés megszavazta Óváriné Géringer Erikát és Jordán Antalt a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére.

Szeidl Balázs Levezető Elnök ismertette a közgyűlés napirendjét.

A meghívóban szereplő napirendi pontok:

 1. Határozatképesség megállapítása
 2. A 2017. év pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása
 3. A 2018. év költségvetési tervének elfogadása
 4. Új tagok felvétele
 5. Alapszabályzat módosítás

A Közgyűlés Levezető Elnöke megkérdezte a Közgyűlés résztvevőit, hogy az eredeti napirendi pontokon kívül van-e olyan napirendi pont javaslat, melyet a Közgyűlés tárgyalni szeretne.

A Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy az eredeti, a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül a Közgyűlés résztvevőinek nem volt más napirendi pont javaslata, ezért javasolta a Közgyűlésnek, hogy szavazzák meg az eredeti napirendi pontok tárgyalását.

5/1/2018. (2018.05.25.) Közgyűlési Határozat:

 Határozatképesség megállapítása: a Közgyűlés Levezető Elnöke megállapította, hogy a jelenlévők közül a szavazatra jogosultak száma: 14, határozathozatalból kizártak száma 0, szavazhat: 14

Szavazatszámláló Bizottság tagjai a következő szavazatokat állapították meg: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, így ezzel a szavazati aránnyal a Közgyűlés megszavazta a meghívóban szereplő eredeti napirendi pontok tárgyalását.

 2. napriendi pont: a 2017. év pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása

Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2017. év gazdálkodási eredményeiről:

 • Összes árbevétel: 971 EFt
 • Gazdálkodási, közhasznú tevékenység árbevétele és egyéb bevételek: 13.945 EFt
 • Támogatások, adományok és szponzorációk bevétele: 6.122 Eft (ebből Komárom Városi Önkormányzat: 1.800 EFt, MÚSZ támogatás: 3.627 EFt)
 • Összes ráfordítás: 905 EFt
  • Személyi jellegű ráfordítások: 1.416 EFt
  • Anyagjellegű és egyéb ráfordítások: 11.839 EFt
  • Selejtezések, készletvesztés: 6 EFt. A selejtezés egyrészt olyan kisértékű sporteszközöket érint, amik rendeltetésszerű használat során mentek tönkre vagy eltűntek az uszodatérből: 2 db lábbója, 1 db labdazsák, 1 db stopperóra, 1 db uszony. Ezek beszerzéskor költségként könyvelésre kerültek, így a leltárt követően költség nem került könyvelésre, csak a nyilvántartásból kerültek ezek az eszközök kivezetésre. Másrészt készlethiány keletkezett összesen 6.000 Ft értékben 3 db egyesületi logóval ellátott pólóra vonatkozólag. A leltár során az Ellenőrző Bizottságból Zseni Balázs ellenőrizte le az érintett eszközöket és jegyzőkönyvben rögzítette, hogy selejtezni, illetve kivezetni kell őket.
 • Eredmény: 66 EFt
 • Tartozások: 733 EFt, nincsenek hosszú lejáratú kötelezettségek, a mérlegben szereplő tartozások a 2017-os teljesítésű, 2018-es fizetési határidejű számlákból vagy járulékfizetési kötelezettségekből állnak. 2018. január hónapban pénzügyi teljesítésük megtörtént.
 • Követelések: 1.148 Eft
 • A Levezető Elnök felkérte a Felügyelő Bizottság Elnökét Óvári Ferencet, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság 2017. év során elvégzett ellenőrző munkájának eredményeit és a 2018.03.06-ban megtartott felügyelő bizottsági megbeszélés észrevételeit. Óvári Ferenc beszámolt a Felügyelő Bizottság átvilágító munkájáról.
 • Az elnök tájékoztatta az Elnökség tagjait a 2017. éve szakmai eredményeiről
  • Az úszó csapat létszáma 80 gyermek körül állandósult a 2017. év utolsó hónapjaiban.
  • Hét csoportban 3 edző és 1 oktató irányításával zajlottak a foglalkozások. Szakál Bence kizárólag úszóedzői munkákban vesz részt vállalkozói szerződéssel különböző Komáromi úszóprojektekben, így stabil munkaerőt jelent az úszócsapat számára.
  • Összesen 499 db érmet nyertek úszóink, az Aranyjelvényes programban 15 sportolónk szerzett 82 db minősítést, a Jövő Bajnokai programban Gálik Krisztián. A Komárom-Esztergom Megyei Úszóbajnokság versenysorozatban megőriztük a csapat második helyünket. Két edző részt vett a Magyar Úszó Szövetség által szervezett éves edzői konferencián.
 • Érintettség megállapítása: a Levezető Elnök megállapította, hogy a 2017-s pénzügyi és szakmai beszámoló és a Felügyelő Bizottság jelentésének megszavazásánál a Felügyelő Bizottság két fő tagjának tartózkodnia kell érintettség miatt.

6/1/2018 (2018.05.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra a 2017-s pénzügyi és szakmai beszámolót, illetve a Felügyelő Bizottság beszámolóját az 1-s pontban részletezettek szerint: A Közgyűlés a következőképpen szavazott: 12 igen, 0 nem és 2 tartózkodás.

 3. napirendi pont: a 2018. év költségvetési tervének elfogadása

Az elnök ismertette a 2018. év költségvetési tervének főbb számait

Tervezett gazdálkodási bevétel: 13,9 millió Ft

Eddig megítélt támogatások 5,5 millió Ft Komárom Város Önkormányzatától és a Magyar Úszó Szövetségtől (ezektől a támogatóktól tavaly 5.427 Eft volt a nyújtott összeg)

Komárom Város Önkormányzata 2,5 millió Ft, státusz: szerződéskötés aláírva

Magyar Úszó Szövetség: a Jövő Bajnokai, Műhelytámogatási és az Aranyjelvényes Programban összesen 1,7 millió Ft. Státusz: MÚSZ elnökségi határozatban rögzítve, musz.hu-n közzétéve, szerződéskötés aláírva. Az Elnökségi megbeszélést követően lett megállapítva a Magyar Úszó Szövetség részéről további 1,3 millió Ft támogatás, melyet úszásoktatásra lehet fordítani, ennek státusza: szerződéskötés alatt.

Tervezett költségek összesen: 12,3 millió Ft

A költségek elosztásánál az alábbi célkitűzéseket javasolja az elnök:

Az edzésekhez és oktatásokhoz szükséges humánerőforrás stabil biztosítása

A támogatásokat olyan módon javasolt felhasználni, hogy a csapat különböző szegmensei egyaránt részesüljenek belőle:

Az korcsoport (11+), akinek a legtöbb edzésre és versenyzésre van szüksége, kapjon segítséget versenyruházat és edzőtábor finanszírozásában

Minden versenyző korcsoportnak legyenek a versenyek nevezési díjai ingyenesek, a nyári napközis tábor legyen kedvezményes az általános iskoláskorú versenyzőknek

Minden versenyző korcsoport és az úszóiskolások kapjanak segítséget az uszodabérlet finanszírozásában

Költségek, ráfordítások részletezése:

 • Személyi jellegű ráfordítások: Szakál Bence, Szeidl Balázs, Iglódi Attila, Kontra Martina, illetve az őket helyettesítő és alkalmi projekt segítők (úszásoktatás, nyári táborok), valamint Tóth Andrea adminisztrációs díja: 5,2 millió Ft
 • Anyag jellegű ráfordítások:
  • Uszodabérlet vásárlás: 3,1 millió Ft a Komthermál Kft. a havi uszodabérletet 4.000 forintra (testvérek esetén 3.000 Ft-ra) emelte 2017-ben, a bérletek ára nem változott 2018-ban. 2017-ben a bérletár növekedés nem lett a szülőkre kiterhelve, támogatási összegből sikerült fedezni.
  • Felszerelés vásárlás: 270 Eft; úszólapok, bóják, gumikötelek, uszonyok, pipák, polifoam szőnyegek pótlása
  • Sportruházat vásárlás: 370 EFt Ft, (5db felnőtt rövidnadrág, versenyruházat a ranglista első 20 helyezettjének)
  • Versenyek nevezési díjai: 1.090 EFt. Ha valaki be van nevezve és nem jelenik meg a versenyen és a hiányzásról nem értesíti a csoportvezető edzőt, akkor annak a részére kiszámlázzuk a nevezési díjakat.
  • Fitnesz konténer értékcsökkenése: 228 EFt
  • Edzőtábor a 10 évesnél idősebbek részére: 300 EFt
  • Komáromi úszóverseny költsége: 170 EFt
  • Egyéb költségek (könyvelés, informatika, bank, irodaszer, tagsági díj, képzés, fitnesz konténer helybérlet és áramdíj, selejtezés, behajthatatlan kintlévőség): 1,6 millió Ft
 • A Levezető Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés szavazza meg a 2018-s pénzügyi tervvel együtt a korábbi tagdíjjal azonos értékű sportszolgáltatási díjat. Így a 3 technikai vizsgával rendelkezőknek a havi sportszolgáltatási díja 7.500 forint, testvérek esetén 6.500 forint testvérenként havonta. 3 vizsgával nem rendelkezők esetén a havi sportszolgáltatási díj 10.000 forint, testvérek esetén 9.000 forint havonta. A díj javaslatoknál figyelembe vételre került, hogy a Komthermál Kft. 15%-al emelte az uszoda bérletek díját 2017-ben, ami nem lett beépítve a sportszolgáltatási díjakba.
 • Szeidl Balázs megbízási díja az edzői munkájáért 100.000 Ft/hó 2018.05.01- a 2019-ben tartott első közgyűlésig.
 • A pénzügyi tervhez kapcsolódóan a Levezető Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, arról, ha egy vevői kintlévőség Forint összegben kerül rendezésre nagyobb összegben, mint a követelés összege és a vevő 1 hónapon belül nem kér korrekciót, a különbözet támogatásra kerül könyvelésre. Amennyiben EUR összegben történik a kiegyenlítés a vevő részéről, úgy a pozitív különbözet árfolyamkülönbségre könyvelődik, 2./1./2018 (2018.05.03.) számú Elnökségi Határozat alapján.
 • Érintettség megállapítása: az Elnökség megállapította, hogy a 2018-s pénzügyi tervezet elfogadásából az elnöknek származik személyes haszna, így az elnök nem szavazhat.

 

7/1/2018 (2018.05.25.) számú Közgyűlési Határozat: a Levezető Elnök javasolja a Közgyűlésnek megszavazásra a 2018-s pénzügyi terv és az új egyesületi díjak elfogadását a 2-s pontban részletezettek szerint: A Közgyűlés a következőképpen szavazott: 14 igen, 0 nem és 0 tartózkodás.

 4. napirendi pont: új tagok felvétele és kilépő tagok tagsági viszonyának megszüntetése

A Levezető Elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Elnökség nem kapott olyan tagfelvételi kérelmet, mely megfelelne a tagsági viszony létesítési szabályainak.

A taglétszám

 • Rendes tag: 26 fő
 • Támogató tag: 3 fő
 • Tiszteletbeli tag: 4 fő
 • Összes tag: 34 fő

 Mivel több téma, észrevétel nem volt, az elnök a megbeszélést lezárta.

 

Komárom, 2018.05.25.

This entry was posted in Közgyűlési határozatok. Bookmark the permalink.

Comments are closed.